Search

English

جلسه ۹: اعتراضات، :۴ استراتژی شرکت در تظاهرات

در این جلسه،به بررسی راه‌های شناسایی و ارزیابی خطرات در حین اعتراضات و آمادگی برای مقابله با آن‌ها می‌پردازیم. همچنین درباره نحوه اطلاع‌رسانی به خانواده و افراد نزدیک، بررسی جغرافیایی کامل منطقه و شناسایی میان‌برها و راه‌های فرار را بررسی می‌کنیم و با روش‌های پوشاندن صورت، تشکیل گروه‌های مقاومت در برابر نیروهای سرکوب و حمایت […]

جلسه ۲: چالش‌های بهداشت روانی پس از آزادی از زندان سیاسی

در این جلسه، موضوع چالش‌های روانی پس از آزادی زندانیان سیاسی را بررسی خواهیم کرد. همینطور موضوع اختلال استرس پس از سانحه را در زندانیان سیاسی سابق بررسی می‌کنیم و از مسیرهای مختلف پس از رویدادهای آسیب‌زا خواهیم گفت و ملاحظه‌های درمان‌بخش در این زمینه را پی خواهیم گرفت. مدل‌های واردات و محرومیت در تبیین […]

جلسه ۶: آزار و شکنجه جنسی معترضان از مفهوم‌پردازی تا مداخله در بحران

اما در این جلسه که جلسه پایانی دوره است، درباره پیامدهای اجتماعی استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب میگیم، به موضوع  مداخله در بحران در خشونت جنسی می‌پردازیم و ۸ اقدام فوری برای یاری‌رسانان در حمایت از زندانیان قربانی تجاوز جنسی را بر می‌شماریم. در پایان هم ۶ اقدام کاربردی که می‌تواند […]

جلسه ۵: مدیریت خودکشی در زندان؛ ۶ اقدم عملی از سوی همتایان 

در این جلسه به موضوع مدیریت خودکشی در زندان می‌پردازیم؛ محتوایی با همین عنوان که می‌تواند راهنمایی باشد برای حمایت روحی و روانی از زندانیان سیاسی. همچنین ۶ اقدام کاربردی که می‌تواند از سوی همتایان یا هم‌بندی‌های زندانیِ در خطر خودکشی، برای حمایت از او صورت بگیرد را با هم بررسی می‌کنیم.

جلسه ۳: ترومای غیر مستقیم در خانواده زندانیان سیاسی

در این جلسه از ترومای غیر مستقیم در خانواده زندانیان سیاسی می‌گوییم. همچنین به بررسی تاثیر حبس بر خانواده زندانیان سیاسی، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجه خشونت و بی‌عدالتی حکومتی علیه زندانی سیاسی می‌پردازیم. درباره ترومای انتخابی و ترومای نیابتی صحبت می‌کنیم و به ذکر استراتژی‌های مداخله‌ای برای کنترل این وضعیت می‌پردازیم. و در […]

جلسه ۱: سلامت روان زندانیان سیاسی

در این جلسه از سلامت روان به عنوان نقطه تلاقی جامعه، فرهنگ و سیاست گفتیم. پیامدهای روانی اجتماعی زندان سیاسی و تأثیر جمعی حبس سیاسی در جامعه را بررسی کردیم. در ادامه به بحث درباره پیامدهای روانی زندان و شکنجه و همینطور نقش انگ در به‌حاشیه‌فرستادن زندانیان سیاسی پرداختیم. موضوع هویت در برابر بیگانگی از […]

حمایت روانی-اجتماعی از سلامت روانی زندانیان سیاسی در ایران

این دوره آموزشی، نگاهی انتقادی را در چشم‌انداز روان‌شناختی و اجتماعی زندانیان سیاسی در ایران آغاز می‌کند و به بررسی تأثیر متقابلِ پیچیده، بین محیط ظالمانه زندان و سلامت روان زندانیان سیاسی و خانواده های آنها می‌پردازد. زندانیانی به دلیل عقاید سیاسی‌شان در زندان محبوس هستند. در شرایطی که حقوق بشر به طور مداوم به […]

جلسه ۳: امنیت سایبری،۳: شنود مخابراتی و جاسوسافزارها

در این جلسه همچنان با مبحث امنیت سایبری، ادامه خواهیم داد و در بخش سوم این مبحث، از شنود مخابراتی می‌گوییم و نحوه مقابله با شنود سایبری و جاسوس‌افزارها را بررسی می‌کنیم. در ادامه هم انواع راه‌هایی که با آن احتمال شنود فعالان وجود دارد را بررسی می‌کنیم. در نهایت نیز ۲۰ اقدام ضروری برای […]