نشانه‌های افسردگی کودکان و نوجوانان

مینا سه ساله است. بعد از طلاق پدر و مادرش، او با مادربزرگ پدری‌اش زندگی می‌کند. مادربزرگ، که این روزها حوصله خودش را هم ندارد، از نوه‌اش بسیار راضی است. می‌گوید مینا از صبح تا شب در گوشه‌ای نشسته و سرش به کار خودش گرم است. نه حرف می‌زند و نه بازی می‌کند. تنها نگرانی‌اش غذانخوردن مینا ست و جیغ‌هایی که گاه‌وبی‌گاه در خواب می‌کشد. او می‌گوید همه مینا را تحسین می‌کنند!

چند درصد کودکان و نوجوانان ایرانی با افسردگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟

آمارها متفاوت‌اند، این نظام آماری غیردقیق، بیانگر واقعیت جامعه نیست. آمار واقعی جامعه قطعا بسیار فراتر از اعداد و ارقامی ست که رسانه‌های داخلی از آن سخن می‌گویند؛ اما همین آمارها هم نشان از گسترش افسردگی میان کودکان و نوجوانان ایرانی دارد و این برای جامعه جوان ایرانی، بسیار نگران‌کننده است.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani ندا آقاسلطان… https://t.co/ZqDM7cw214
Tavaana (19 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani پویا بختیاری… https://t.co/QkSGCm4HE9
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani امیررضا میرصیافی… https://t.co/7sQCYKcTg9
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani ستار بهشتی #مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است https://t.co/LYv6GVLOHu
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani وحید صیادی تصیری… https://t.co/yuhboyxFiy
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani هدی صابر #مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است https://t.co/VtyP6RlAZt
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani هاله سحابی #مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است https://t.co/lu314G6uws
Tavaana (23 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani مسافران پرواز ۷۵۲… https://t.co/NQXcRsokui
Tavaana (23 minutes ago)