طعم شور زندگی هامون نشینان

بر کرانه هامون و سیستان آبی می‌گذشت که دیگر نیست. روزگار هامون و رودخانه‌هایش فرو خشکید و بر باد شد. زمانی بر کرانه‌های هامون قایقی می‌گذشت که دیگر نیست، قایقی که روزی چند در خاطره‌ها نقش بست، و اکنون سمبل امید صیاد است و مقابل درب خانه‌های صیادان. شاید آنها به جان گرفتن دوباره هامون امید دارند و شاید دچار گرد روزمرگی شده‌اند. دخترک عشایر و پسرک روستایی امیدی مبهم در دل کاشته‌اند، خشکی هامون هنوز دل آنها را خشک نکرده است. شاید روزگار بهتری در کار باشد.

عکس: امین برنجکار- خبرگزاری مهر

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

چه بهتر که فضای آزاد مباحث چالشی و انتقادی منطبق با وضع موجود سیاسی اجتماعی ایران فراهم شود که تحت نظارت اساتید محترم پرسش ها و پاسخ ها تبادل شوند. از صمیم دل از همه دست اندرکاران توانا سپاسگزار و قدر دانم و امیدوارم گام هایتان استوارتر باشد. تردید نکنید که حتی اگر یک کلمه به دانش یک نفر افزوده باشید خدمتی موثر و پایدار به میهن کرده اید. همتتان افزون باد و بهروز باشید.
- فیروزه، فارغ التحصیل دوره بنیادهای دموکراسی

پیوند با توانا

RSS
از اخبار جدید بر روی سایت توانا مطلع شوید
Facebook
ما را در فیس بوک دنبال کنید
Twitter
به توانا در توییتر بپیوندید
کانال توانا در یوتوب را مشاهده کنید
Google+
به توانا در گوگل پلاس بپیوندید