اهمیت «گوش‌دادن فعال» در رابطه

رابطه با گوش‌کردن آغاز می‌شود و برای درک درست افراد، باید آگاهانه به آن‌ها گوش کرد. بر خلاف شنیدن، گوش‌کردن فعال و آگاهانه، مهارتی آموختنی است. گوش‌دادن فعال درهای زیادی برای مشارکت فرهنگی و اجتماعی به روی افراد باز می‌کند و باعث جلب اعتماد، ایجاد حس درک‌شدن، افزایش تاثیرگذاری و متقاعد‌سازی دیگران و کاهش تعارضات و سوءبرداشت‌ها می‌شود.

اکثر زوج‌هایی که به مشاور ازدواج مراجعه می‌کنند؛ یا در آستانه طلاق‌اند یا در حال متارکه. دلیلی هم که بیان می‌کنند این است که تضادها و تفاوت‌های رابطه، امان آن‌ها را بریده است و با این‌که تمام تلاش خود را کرده‌اند؛ اما موفق به ایجاد تغییر نشده‌اند.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani ندا آقاسلطان… https://t.co/ZqDM7cw214
Tavaana (19 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani پویا بختیاری… https://t.co/QkSGCm4HE9
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani امیررضا میرصیافی… https://t.co/7sQCYKcTg9
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani ستار بهشتی #مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است https://t.co/LYv6GVLOHu
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani وحید صیادی تصیری… https://t.co/yuhboyxFiy
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani هدی صابر #مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است https://t.co/VtyP6RlAZt
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani هاله سحابی #مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است https://t.co/lu314G6uws
Tavaana (23 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani مسافران پرواز ۷۵۲… https://t.co/NQXcRsokui
Tavaana (23 minutes ago)