مادران داغ‌دیده آرژانتین؛ اسطوره‌هایی با روسری سفید

دهه ۱۹۷۰ میلادی از نیمه گذشته بود که روزهایی تاریک و تلخ برای آرژانتین رقم خورد. چندی پس از این‌که خورخه ویدلا، دیکتاتور نظامی، بر اریکه قدرت تکیه زد هزاران معترض و شهروند ربوده و ناپدید شدند. مادرانِ دل‌نگران، کوچه‌به‌کوچه به دنبال جگرگوشه‌هایشان می‌گشتند که به‌سرعت یکدیگر را پیدا کردند و با هم جمع شدند تا صدایشان رساتر شنیده شود.

خواسته آن‌ها ساده بود. می‌پرسیدند فرزندم کجاست؟ می‌خواستند مسئولان پاسخ‌گو باشند. روسری‌های سفیدشان نیز نماد صلح و ایستادگی بود؛ بی‌هیچ خشونتی از هر فرصتی استفاده می‌کردند تا یاد فرزندان‌شان را زنده نگه دارند. به همین ترتیب دوره‌ی خفقان را پشت سر گذاشتند و اقشار مختلف مردم را با خود همراه کردند.

ویدلا با بی‌شرمی تمام درباره فرزندان آن‌ها گفته بود: «آن‌ها نه زنده‌اند نه مرده؛ بلکه مفقودالاثر شده‌اند.» مادران اما شورمندانه و با عزمی راسخ ادامه دادند و کارزاری به راه انداختند که صدایشان را از میدان مایو بوئنوس‌آیرِس به سراسر جهان رساند.

در ادامه روایت ایستادگی مادرانی را می‌شنویم که قطره‌های اشک‌شان را به گام‌هایی استوار بدل کردند و سکوت دسته‌جمعی‌شان در میدان مایو، به گوش جهانیان رسید.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani ندا آقاسلطان… https://t.co/ZqDM7cw214
Tavaana (19 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani پویا بختیاری… https://t.co/QkSGCm4HE9
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani امیررضا میرصیافی… https://t.co/7sQCYKcTg9
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani ستار بهشتی #مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است https://t.co/LYv6GVLOHu
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani وحید صیادی تصیری… https://t.co/yuhboyxFiy
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani هدی صابر #مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است https://t.co/VtyP6RlAZt
Tavaana (21 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani هاله سحابی #مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است https://t.co/lu314G6uws
Tavaana (23 minutes ago)
برخی از جورج فلویدهای ایرانی طرح‌های مانا نیستانی @ManaNeyestani مسافران پرواز ۷۵۲… https://t.co/NQXcRsokui
Tavaana (23 minutes ago)