ریش خند ۲۴: تاسوعائیست ها!

 
پس از فاجعه بازی ایران و کره که به دلیل برخورد به قرعه نامناسب به روز تاسوعا افتاده، جمعی از هم‌وطنان نگران که گاهی تعدادشان به بیش از ۲۰ نفر هم می‌رسید و همه‌اشان هم موتور داشتند درصدد برآمدند تا باری دیگر آستین دشمن را از دامن قطع بکنند.
در کمک به این آرمان‌ها فردی با شباهت تصادفی به علیرضا رضائی مسئولیت انفجار را پذیرفت.