ریش‌خند ۲۵: علم بهتر است یا کتک؟!

 
از بعد از پیدایش کتک زدن دانش‌آموزان در مکتب و مدرسه که باعث پیشرفت سریع علم در کشور شد، میهن عزیز اسلامی که از امر کتک در تمام عرصه‌ها استقبال شایان می‌کند، به‌طور ویژه به اشاعه این امر پرداخت.
در این رهگذر فرد کتک‌خورده‌ای که چوب معلم قبلاً به مکتب آورده بود طفل گریزپای را، هرگونه تشابه خود با علیرضا رضائی را ناشی از ضربات وارده دانست.