ریش‌خند ۲۸: شلاق برای قوه مرتضویه!

 
در قوه مستقل قضائیه که احکام مخالفان ظرف ده دقیقه صادر و اجرا می‌شود و حتی در مواردی اول اجرا بعد صادر می‌شود، سرانجام حکم سعید مرتضوی بعد از تنها ۳ سال ابلاغ، و موجی از شادی آفرید.
پیرو این حکم مستقل، فردی با نام واقعی عین.ر که با نام مستعار علیرضا رضائی فعالیت می‌کرد، طی حکمی الان دیگر فعالیت نمی‌کند.