ریش‌خند ۳۰: ارکان قبلی نظام VS ارکان بعدی نظام!

از آنجا که از همان فردای پیروزی انقلاب شکوهمند نور علیه تاریکی ارکان نظام شروع به خیانت علیه همان نظام کردند و بعد حتی جوری شد که الان حرف‌های خود امام هم تشویش اذهان عمومی به قصد آسیاب دشمن محسوب می‌شود و کلا اگر امروز هر کسی هر حرفی درباره هر چیزی بزند فردا علیه خودش استفاده می‌شود که کلا در تمام دموکراسی‌های دنیا هم همینطوری مثل ما هست، فردی با شباهت الکی به علیرضا رضائی اقدام به برگ زرینی کرد که افزوده شد.