ریش‌خند ۳۲: منشور حقوق قضائی برای شهروند اعتصاب غذائی!

 
خوشبختانه یک بار دیگر موفق شدیم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با انتشار منشور حقوق شهروندی مشت محکمی به جای سفتی بزنیم. این درحالیست که هم اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا به‌ سر می‌برند که ایشالا در انتخابات بعدی به برای حقوق آنها هم یک منشور امضا می‌کنیم. در این رابطه فرد چاقی بطور قاچاقی حقوق خود را تکذیب کرد.