ریش‌خند ۳۳: تبريك ريش‌خندانه‌ی سال نوى ميلادى

فرد مورد اشاره با هرگونه شباهت تصادفى به عليرضا رضائى، (از طرف خود و آموزشكده توانا) سال نوى ميلادى را به تمام هموطنان مسيحى تبريك گفته آرزوى سلامتى و شادى براى تمام هموطنان با هر كيش و آئين دارد!