اصول حاکم بر مجازاتها

حقوق جزا از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می کند. مطالعات حقوق کیفری حاکی از آن است که جامعه بشری برای رسیدن به این اصول دوران پرفراز و نشیبی را طی نموده است. برخی از اصول مذکور در مواردی با نهادهایی تخصیص خورده است و در مواردی آسیب پذیر بوده است که تحت عنوان استثنائات و چالشها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این مطلب، ابراهیم خدادوست این اصول را از دیدگاه اسلامی تحلیل می کند. سوالات اصلی این پژوهش این است:

  1. چه اصولی از حقوق جزای اسلامی در حقوق کیفری ایران  در خصوص مجازات مطرح است و مبنا و ادله آن چیست؟
  2. میزان تطبیق و اقتباس حقوق جزای ایران و اصول حاکم بر آن در فقه اسلام چگونه است؟
تقسیم بندی: 
سال انتشار: 
1390

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

«اینم برای مردمم، برای اتحاده بی وقفه... راستی سید علی خبر داره امسال سال خونه؟ تا الانم به زور تیر و چماغ وایستادی… https://t.co/oLdjHf7PEw
توانا Tavaana (54 minutes ago)
کنار هم دست در دست برای ایرانی آزاد، آباد، رها و شاد خدمت می‌کنند. به امید آزادی» - این پیام را یکی از مخاطبان تو… https://t.co/J4yExk2try
توانا Tavaana (56 minutes ago)
‌ «سلام بیشتر از ۱۰ روزه با تیمی از پزشکان و پرستاران و بیمارستانی داریم کسانی را که اسیب دیدن، بدون دریافت هیچ هز… https://t.co/Zx3Ge3HmFB
توانا Tavaana (56 minutes ago)
این شهروند راهکاری برای پخش‌کردن گسترده شعارها ارائه داده و این ویدیو را ساخته است. #مهسا_امینی #انقلاب_۱۴۰۱… https://t.co/BsTJKr7DhE
توانا Tavaana (5 hours ago)
چهارشنبه‌ها با مهدی موسوی، ۱۶ - آرش سبحانی، خواننده - مهدی موسوی در این برنامه میزبان آرش سبحانی، خواننده، است و ب… https://t.co/wUv0i9w2We
توانا Tavaana (7 hours ago)
کارگاه ادبی چهارشنبه‌ها - ۱۹ - این برنامه که همزمان با انقلاب ۱۴۰۱ ایران برگزار شد، به جای فعالیت کارگاهی، فرصتی ب… https://t.co/1aQSyMGnx4
توانا Tavaana (11 hours ago)
… The names of Moslem Mesigar (team captain), Mostafa Kiani, Saeed Piramun, and Mohammad Ahamadzadeh are missing fr… https://t.co/MYULeEPCf5
توانا Tavaana (12 hours ago)
Four Iranian national beach soccer players who supported Iranian women by mimicking the "cutting hair" act after sc… https://t.co/xARzdY7oGr
توانا Tavaana (12 hours ago)