ايران: آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

این گزارش که توسط سازمان دیده‌بان حقوق بشر تهیه و منتشر شده است، به ممنوعیت گسترده برای مطبوعات و کتاب‌ها، آزار و بازداشت ناشران، روزنامه نگاران و نویسندگان در مناطق کردنشین توسط مقامات ایران می‌پردازد. مقامات ایران همچنین با وارد کردن اتهامات امنیتی به افراد فعال در نهادهای غیردولتی، مجوز فعالیت چنین نهادهایی را لغو و آن‌ها را سرکوب می‌کنند. در بسیاری موارد نیز مقامات، متهمین را از دسترسی به حقوق کامل قضایی محروم و دست کم در یک مورد زندانی مقامات را به آزار و شکنجه متهم کرده است.

منبع: 
دیده‌بان حقوق بشر
نویسنده: 
دیده‌بان حقوق بشر
سال انتشار: 
۲۰۰۹