بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس

  • بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس
  • بهداشت جهانی و تعریف سلامتی جنسی

وبینار اول از مجموعه وبینارهای جنسیت٬ سکس و سلامتی٬ به  بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس می‌پردازد. سلامت جنسی٬ نتیجه رفاه جسمانی٬ روانی و اجتماعی تک‌تک شهروندان در پهنه سکس و سکسوالیته است و بهداشت جنسی٬ به دنبال حفظ این سلامتی است. سکس یکی از نیازهای مهم بشر است و بخش مهمی از یک جامعه پویا به‌شمار می‌رود و پرداختن به آن٬ برای پرداختن به زندگی اجتماعی و مدنی افراد  لازم و ضروری است. بنابراین٬ درباره سکس باید گفتگو شود و به افراد جامعه آموزش داده شود. ولی در ایران مجال این گفتگو فراهم نیست. در این جلسه دلایل ضرورت گفتگو از سکس تشریح می‌شوند. در بخش دوم وبینار٬ تعریف بهداشت جهانی از سلامتی جنسی ارائه شده و سلامتی و حق را در پهنه سکسوالیته در تعهدات بین‌المللی تعریف می‌کند.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

محمد یزدی،عضو شورای نگهبان،گفته است:«عالمان دین امروزمی‌توانند باحضور آگاهانه دراین فضاها[#فضای_مجازی] نهایت استفاد… https://t.co/ibyEwWEJLY
Tavaana (2 hours ago)
یکی از قابلیت‌های جدید #iOS14 ویژگی App Library است. طبق آن اپلیکیشن‌هایی که کارایی مشابهی دارند، برای شما به صورت… https://t.co/tNAgLOCSHY
Tavaana (3 hours ago)
RT @TavaanaTech: ابزارهای برتر مدیریت رمز عبور با استفاده از ابزارهای مدیریت رمز عبور دیگر نیازی به به‌خاطرسپردن همه رمزهای عبور نیست... و…
Tavaana (4 hours ago)
RT @ps752justice: 3/ Emotional, families of the victims sing "Tulips Rise from the Blood of the Nation's Youth" at the #PS752 crash site.…
Tavaana (5 hours ago)
People gathered today in front of #NavidAfkari’s tomb and car, to lay flowers and commemorate him, chanting “Navid… https://t.co/6uRDLK8eF5
Tavaana (8 hours ago)
RT @RoyaTheWriter: 27 years ago today, four Iranian Kurdish leaders were assassinated at the Mykonos Restaurant in Berlin, Germany. #Kurds…
Tavaana (9 hours ago)
مهدی نصیری،سردبیر سابق روزنامه کیهان: ۷۰ درصد جامعه با حجاب اجباری مخالفند مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان م… https://t.co/xQlYgakpVU
Tavaana (9 hours ago)
میکونوس و نقاشی قهوه‌خانه "نقاشی قهوه‌خانه" کتابی است درباره خاطرات #کاظم_دارابی،عامل و سازماندهنده ترور میکونوس ک… https://t.co/VzvW9QS2yK
Tavaana (9 hours ago)