جلسه اول: دموکراسی، نارضایتی و کارگر

جوئل فریدمن در این ویدئو در باره روابط کاری و کارگری در آمریکا و تجربیات عملی خودش در بهبود این مساله سخن می گوید. او جدای از تحصیلات دانشگاهی که به آن اشاره می کند، در اتحادیه های کارگری نیز فعال بود و فعالیت خود را در سطح جهانی هم دنبال می کرد. او از جمله از تجربیات خودش در مبارزات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه در لهستان و آفریقای جنوبی می گوید. به باور فریدمن اعتراضات کارگران برای بهبود روابط کاری می تواند به استقرار دموکراسی یاری برساند. فریدمن در این ویدئو از ارزش آزادی اجتماعات سخن می گوید. به عقیده او آزادی اجتماعات برای کارگران و دیگر اقشار مردم، موتور اصلی پیشرفت اجتماعی است. 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

خبرها از اصفهان حکایت از ادامه اعتراضات مردم، علیرغم سرکوب خشنِ روز گذشته دارد. مردم این شهر از تداوم اعتراضات در ا… https://t.co/6CnlDyU7GD
Tavaana (9 minutes ago)
سطح دغدغه روحانیت و دعوای مُلا و مداح بر سر منبر و مستمع! ادعای روحانی منبری: براساس اسناد تاریخی، CIA سازمان جاسوس… https://t.co/gvsSknXtlA
Tavaana (1 hour ago)
پیرمرد شجاع اصفهانی از خباثت روزنامه کیهان و نظایر آن اطلاع داشت که چنین حرفی زد. روزنامه کیهان امروز چنین نوشته:… https://t.co/xuqGfKXBRJ
Tavaana (2 hours ago)
شرایط زنان درایران وضعیتی ناپایدار دارد ازطرفی تحت خشونت سیستماتیک حکومتی هستندکه سرکوب زنان راقانونی می‌داند و ازط… https://t.co/CACMuIaBou
Tavaana (2 hours ago)
۷۷ درصد زنان ایرانی در دوران قرنطینه قربانی خشونت شده‌اند نتایج مطالعه‌ یکی از مراکز علمی در ایران: ۹۱.۲ درصد خشو… https://t.co/IowdzyF9YM
Tavaana (2 hours ago)
«کارون خشکید و من حرفی نزدم، آخر من خوزستانی نبودم. ارومیه خشکید و من حرفی نزدم، آخر من آذری نبودم. زاینده رود خشکی… https://t.co/uKqapTh0h0
Tavaana (3 hours ago)
حمایت قاطع #مادران_آبان از خیزش مردم اصفهان و دیگر شهرها علیه حکومت. اتحاد مادران داغدار و زنده نگه داشتن یاد فرزند… https://t.co/SRZkrRzJlk
Tavaana (3 hours ago)
از ویدئوهای روز گذشته اصفهان خلاقیت مردم در تغییر یک شعار حکومتی آنچه مشخص است، رهبر در نظام جمهوری اسلامی بالاتر… https://t.co/EzcHIECP3b
Tavaana (3 hours ago)