جلسه اول: مقدمه

 

در این درس ابتدا تاریخچه مختصری از جنبش کارگری بیان شده و سپس به اوج گرفتن این جنبش بعد از شروع انقلاب صنعتی اشاره می شود و در ادامه حقوق کارگر تعریف شده و تاریخچه مختصری از شکل گیری حقوق کار و نخستین قوانین برای حفاظت از حقوق کارگران ارائه می شود. سپس شکل گیری اتحادیه های کارگری مورد بحث قرار گرفته و مزایای اتحادیه ها برای کارگران و نیز نقش آن ها در پیشرفت اقتصادی و توسعه دمکراسی مورد بررسی قرار می گیرد.

درس اول: جنبش کارگری چیست؟

جنبش کارگری اصطلاحا به مبارزه کارگران برای بهتر شدن شرایط کار و تغییر رفتار کار فرمایان و دولت اطلاق می‌شود. این مبارزات از شیوه کنش اجتماعی (۱) بهره گرفته است و سازمان‌های جمعی متعلق به کارگران را توسعه می‌دهد.

نگاهی به تاریخ جنبش کارگری

نگاه به تاریخ مفاهیم علوم تجربی یا اجتماعی و سیر شکل گیری آنها به فهم بهتر این مفاهیم کمک بسیاری می‌کند. به همین دلیل بهتر است تا ابتدا سراغ تاریخ پیدایش مفهوم حقوق کارگر و اتحادیه‌های کارگری برویم. تعدادی از محققان شکل گیری جنبش کارگری را به قرون وسطی و قبل از آن بر می‌گردانند. این افراد فعالیت‌ها، تشکل‌ها و اعتراض‌ها دهقانان را هم به عنوان جنبش کارگری قلمداد می‌کنند اما تعدادی از محققان دیگر پیدایش مفهوم کارگر را با به وجود آمدن انقلاب صنعتی انگلستان در قرن هجدهم مترادف می‌دانند و تاریخ جنبش کارگری را از این زمان بررسی می‌کنند. بسیاری از محققان غربی مفهوم اول را انتخاب می‌کنند و شورش دهقانان انگلیسی در سال ۱۳۸۱ میلادی را به عنوان سرمنشا جنبش کارگری به حساب می‌آورند. اعتراض‌ها اولیه دهقانان علیه تضییع حقوق سنتیشان بود. دهقانان برای اعتراض به حصارکشی زمین‌هایشان توسط زمینداران بزرگ، زمین‌های عمومی را حصارکشی نموده و آن را تصاحب می‌کردند.گرچه این شورش ظاهرا برای دستمزد بیشتر و شرایط کار بهتر بود ولی آنطور که «جرج بال» یکی از رهبران شورشیان استدلال می‌کرد،جنبشی برای مساوات طلبی نیز بود. این گفته او مشهور است: «زمانی که حوا زمین را وجب می‌کرد و آدم آن را می‌کند، جنتلمنی در کار نبود». (۲) با این فرض می‌توانیم سیر حرکت بسیاری از شورش‌های دهقانی در اروپا یا سایر نقاط دنیا را به عنوان اشکال اولیه جنبش کارگری دنبال کنیم. در اوایل قرن هجدهم که تازه کارگاه‌های صنعتی شکل می‌گرفتند،تشکل‌های کارگری در اروپا و آمریکا به شدت سرکوب می‌شدند و به همین دلیل در این سال‌ها تشکل‌های کارگری بیشتر به عملیات رادیکال روی می‌آوردند اما این جنبش‌ها در سال‌های میانی قرن هجدهم از رادیکالیسم فاصله گرفتند و گرایش‌های لیبرالی در آن‌ها غالب شد. «جان استوارت میل» در کتاب اصول اقتصاد سیاسی خود، گرایش متقابل لیبرال‌ها به تشکلات کارگری را نشان می‌دهد و مطرح می‌کند که اگر امکان آن وجود داشته باشد تا طبقه کارگر با هم متحد شوند و دستمزد خود را بالا ببرند، نباید آن‌ها را تنبیه کرد، بلکه باید از آن استقبال نموده و خوشحال هم شد. اگر آن‌ها موفق به اتحاد شوند، بدون شک خواهند توانست ساعات کار خود را کاهش داده و‌‌ همان دستمزد را برای ساعات کمتری دریافت کنند. (۳)

در آمریکا نیز در آغاز قرن هجدهم جنبش کارگری شکل گرفت. در آن زمان ایجاد تشکل‌های کارگری و امتناع از کار و یا مانع شدن از کار کردن دیگران جرم محسوب می‌شد. در سال ۱۸۰۶ تعدادی از کارگران کفش سازی که دست به اعتصاب زده بودند، به اتهام توطئه مجرم شناخته شده و به زندان افتادند. نخستین پیروزی جنبش کارگری در سال ۱۸۳۲ حاصل شد؛ زمانی که اعتصاب کارگران در صنایع چوب با حمایت بقیه کارگران در بخش‌های متفاوت روبرو شد و موفق به افزایش دستمزد خود شدند. (۴)

در سال ۱۸۴۲ دادگاه عالی ماساچوست اتهام توطئه برای جنبش‌های کارگری را رد کرد و راه را برای اعتراض‌ها باز نمود. در فرانسه در ماجرای معروف به کمون پاریس در اواخر قرن هجدهم گرچه علت اصلی شورش، شکست فرانسه از پروس بود، ولی کارگران به شدت فعال بودند و نا‌رضایتی کارگران از عوامل عمده ادامه این شورش بود.

جنبش‌های مدرن کارگری عملا از نیمه قرن هجدهم و همزمان با انقلاب صنعتی شروع شد. در این دوره به تدریج مشاغل کشاورزی کاهش پیدا کرد و بر تعداد کارگران صنعتی افزوده شد. اهداف عمده این جنبش‌ها، کاهش ساعات کار، بهبود شرایط کار و دستمزد بیشتر بود. به خصوص پس از انقلاب صنعتی از ناحیه صاحبان صنایع با این خواسته‌ها مخالفت می‌شد. از اواسط قرن هجدهم به بعد، ساعات طولانی کار و شرایط وحشتناک محیط کار به خصوص در معادن و صنایع نساجی سبب تشدید مبارزات کارگری شد که در اواخرقرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به اوج خود رسید.

سوال: کدام کشور را می توانیم مهد جنبش کارگری بدانیم؟

الف: فرانسه

ب ـ آمریکا

ج ـ انگلیس

د ـ هیچ کدام

حقوق کار

حقوق کار چیست؟

حقوق کار، مجموعه‌ای از مقررات قانونی و حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی درباره روابط بین کارگر و کارفرما است. نقش دولت تنظیم این روابط و اطمینان از رعایت آن‌ها است. منظور از کارگر، کسی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی چه رسمی و چه غیر رسمی مشغول به کاراست. یکی از مهم‌ترین حقوق کارگران، حق عضوشدن در اتحادیه هاست. حقوق کارگر همچنین می‌تواند شامل کنترل واحد‌ها توسط کارگران و مدیریت آن‌ها بر خودشان باشد. حقِ داشتن اتحادیه از اولین قدم‌های تامین حقوق کارگران بود، ولی بعد‌ها این حقوق در جهات دیگر نیز توسعه یافت. قوانین کار اکنون گسترش بیشتری یافته و در حال حاضر شئون مختلف زندگی کارگران را، از معیشت گرفته تا رفع تبعیض و کار اجباری و آزادی فعالیت‌های گروهی دربر می‌گیرد.

تاریخچه‌ای مختصر از حقوق کار:

نخستین تلاش‌ها برای وضع قوانین درباره حقوق کارگر به سال‌های ۱۸۰۲ تا ۱۸۱۹ در انگلستان بر می‌گردد که حاصل آن وضع قوانینی برای تنظیم ساعات کار کودکان بود. کودکان کار در آن سال‌ها شرایط ویژه‌ای داشتند. ساعات کار طولانی و شرایط سخت کار سبب شد که به لحاظ انسانی به شدت مورد توجه افکار عمومی قرار بگیرند. این قوانین البته هرگز اجرا نشدند ولی نخستین قانونی که در مورد ساعات کار وضع شد در سال ۱۸۳۳ در انگلستان و در مورد کودکان بود که کار کودکان زیر ۹ سال را ممنوع کرد و ساعات کار برای کودکان ۹ تا ۱۳ سال را حداکثر ۸ ساعت در روز و نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال را حداکثر ۱۲ ساعت تعیین نمود. این قانون هم به درستی اجرا نشد تا سر انجام در سال ۱۸۴۷ نخستین قانون کار برای همه کارگران تصویب شد که حداکثر ساعات کار برای بزرگسالان و کودکان را ۱۰ ساعت در روز تعیین نمود. (۵)

مفاهیم مدرن قانون کار به قرن نوزدهم و عصر صنعتی شدن برمی گردد. کارل مارکس از پیشگامان حقوق کارگر و از مشهور‌ترین طرفداران حقوق کارگر بود. فلسفه و تئوری اقتصادی او بر موضوع مرتبط با کارگران متمرکز بود و دیدگاه اقتصادی او، سوسیالیسم، جامعه‌ای مطلوب را می‌دانست که کارگران بر آن حکومت کنند. نیروهای سوسیالیست میانه رو‌تر مانند سوسیال دموکرات‌ها نیز به شدت از حقوق کارگر دفاع می‌کردند.

آموزش‌های جدید کاتولیک‌ها که در سال ۱۸۹۱ با نوشته ارشادی پاپ لئو سیزدهم آغاز شده بود نیز مدافع حقوق کارگران بود. امروزه حقوق کارگران زن که به خاطر نیاز‌هایشان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و نیز کارگران مهاجر و کارگران فصلی نیز مورد توجه طرفداران حقوق کارگر قرار گرفته است.

پیگیری حقوق کار به تشکیل سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ انجامید. نگاه به اساسنامه سازمان بین المللی کار و مقدمه آن نشان می‌دهد که بنیانگزاران این سازمان که‌‌ همان نویسندگان پیمان ورسای بودند، بیانیه پایانی جنگ جهانی اول را تنظیم کردند، نگرانی اساسی برای صلح و امنیت جهانی داشتند و بر این باور بودند که اگر از طریق تامین حقوق کارگران برای برقراری عدالت اجتماعی اقدام نشود، تامین صلحی واقعی و پایدار امکان پذیر نمی‌باشد. سازمان ملل بعد‌ها در دو بند از اعلامیه حقوق بشر صراحتا به حقوق کارگران اشاره کرد:

ماده بیست و سوم
۱ـ هر شخصی حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه برگزيند ، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمايت شود.

۲ـ همه حق دارند که بی هيچ تبعيضی ، در مقابل کار مساوی و مزد مساوی بگيرند.

۳ـ هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود.

۴ـ هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به اتحاديه های موجود بپيوندد.

ماده بيست و چهارم

هرشخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره مند شود.(۶)

سوال: مزد مساوی در برابر کار مساوی به عنوان یک حق بشری در کجا پیش بینی شده است؟

الف ـ دراولین قانون کار انگلیس

ب ـ دراعلامیه جهانی حقوق بشر

ج ـ درپیمان صلح ورسای

د ـ درهیچ کدام

چرا حقوق کار مهم است؟

داشتن شغل از نیازهای حیاتی است که به انسان ارزش می‌دهد و او را قادر می‌سازد تا نیازهای اولیه خود و خانواده‌اش را تامین کند. منبع درآمدی است که زندگی آبرومندانه‌ را مهیا می‌سازد. سازمان بین المللی کار، شغل مناسب را چنین تعریف می‌کند:

«کار مهم‌ترین رکن خوب زیستن است که علاوه بر تامین درآمد، راه را برای مزایای گسترده اقتصادی و اجتماعی و تقویت و تعالی افراد و خانواده و جامعه آن‌ها هموار می‌نماید.» (۷) این پیشرفت‌ها البته منوط به داشتن کاری مناسب است. کار مناسب سبب ترقی افراد در زندگیشان می‌شود. معنی حراست از حقوق کار ، حراست از حق داشتن کار مناسب است. از آنجا که کارگران در موضع ضعیف تری نسبت به کارفرمایان اعم از بخش خصوصی یا دولتی قرار دارند، بنابراین مهم است که هر جامعه‌ای از کارگران و کار آن‌ها حراست نماید. در برابر چالش‌های جهانی شدن، حراست از کار کارگران و افزودن بر میزان کارهای مناسب اهمیت بیشتری می‌یابد.

تاریخچه مختصری از شکل گیری اتحادیه‌های کارگری

منشا اتحادیه‌های کارگری به قرن هجدهم بر می‌گردد. زمانی که گسترش سریع جامعه صنعتی سبب شد که انبوهی از مردان، زنان، کودکان، کارگران مهاجر و روستاییان به کار در مشاغل صنعتی روی آورند. این کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر به طور خودجوش از آغاز کار سازماندهی شدند. بسیاری از محققان اتحادیه‌های کارگری را جایگزین انجمن‌های صنفی قرون وسطی در اروپا می‌دانند.

انجمن‌های صنفی از سوی گروهی از افراد دارای یک حرفه و تخصص تشکیل می‌شد تا از این راه از صاحبان آن پیشه پشتیبانی نموده و یا با گسترش منافع به آن‌ها یاری رسانند. در سال ۱۷۹۹ قانونی به تصویب رسید که اتحادیه‌های کارگری و چانه زنی جمعی را در انگلستان ممنوع کردند. با وجود اینکه اتحادیه‌های کارگری تا سال ۱۸۲۴ تحت سرکوب شدید بودند اما به طور زیرزمینی فعالیت می‌کردند. سرانجام شورای سلطنتی در سال ۱۸۶۷راه را بر اتحادیه‌های کارگری گشود و از آن پس اتحادیه‌های کارگری در زمینه‌های مختلف به سرعت تشکیل شدند. در اواخر قرن نوزدهم از دل اتحادیه‌های انگلیس، حزب کارگر پا به عرصه وجود گذاشت که بعد‌ها به یکی از دو حزب اصلی حاکم بر انگلیس تبدیل شد ولی نخستین حزب کارگری که در کشورهای تحت الحمایه انگلیس به قدرت رسید،حزب کارگران استرالیا در سال ۱۸۹۳ بود. (۸)

نخستین اتحادیه کارگری در آمریکا بنام شوالیه‌های کار پس از جنگ‌های داخلی این کشور تشکیل شدند و نیروی سیاسی بزرگی در سال‌های ۱۸۸۰ محسوب می‌شد اما پس از مدتی به علت فقر سازماندهی و رهبری ضعیف و مخالفت شدید از ناحیه کارفرمایان و دولت، با بحران مواجه شده و از بین رفت. «ساموئل گوپرز» در سال ۱۸۸۶ فدراسیون کار آمریکا را سازمان داد که به شدت موفق بود. فدراسیون، ائتلافی آزاد از اتحادیه‌های مختلف بود و همچنین از اعتصابات طرفداری نموده و آن‌ها را سازمان می‌داد. فدراسیون کار، سرانجام به صورت یکی از بازیگران اصلی در صحنه سیاسی در آمد. این فدراسیون معمولا از حزب دموکرات حمایت می‌کرد و در سال های۱۹۳۰ ستون اصلی طرح نیودیل روزولت بود. (۹)

سوال: نخستین حزب کارگری که دولت تشکیل داد، در کدام کشور بود؟

الف ـ انگلیس

ب ـ آمریکا

ج ـ استرالیا

د ـ هیچ کدام

نگاهی به تاریخچه تشکیل اتحادیه های کارگری در ایران

اتحادیه های کارگران در ایران نخستین بار در دوران انقلاب مشروطیت توسط کارگرانی که در باکو و عشق آباد کار کرده و به وطن بازگشته بودند، تشکیل شد. این کارگران تمایلات سوسیال دموکراسی داشتند و بر روی دیگر کارگران ایرانی اثر گذاشتند. نخستین اتحادیه کارگری در سال ۱۲۸۴ هجری شمسی در چاپخانه ای کوچک در تهران بنا نهاده شد. همزمان با آن، کارگران چاپخانه های دیگر در شهرهای مشهد، انزلی و تبریز نیز دست به تشکیل اتحادیه زدند. در سال ۱۲۹۹ تعداد اتحادیه های کارگری تهران به ۱۵ رسید.

در سال ۱۳۰۰، شورای مرکزی اتحادیه های حرفه ای کارگران ایجاد گردید که هدف آن رهبری جنبش سندیکایی در سراسر کشور بود. در عرض چهار سال بیش از ۳۰ هزار کارگر به این شورای مرکزی پیوستند و در سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۴ چندین اعتصاب بزرگ از جمله اعتصاب چهارده روز کارگران چاپخانه ها و اولین اعتصاب شرکت نفت در آبادان را سازمان دادند. دولت وثوق الدوله روزانه ۸ ساعت کار، آزادی فعالیت سندیکایی و جشن روز اول ماه مه، روز کارگر را پذیرفت.(۱۰)

سوال: تشکیل اولین اتحادیه کارگری درایران به دوران …. بر می گردد.

الف ـ دوران مشروطه

ب ـ دوران رضا شاه

ج ـ دوران محمد رضا شاه

د ـ دوران انقلاب اسلامی

اتحادیه کارگری چیست ؟

تعریف سازمان بین المللی کار از اتحادیه به شرح زیر است:

«سازمانی متشکل از کارگرانی که معمولاً فراتر از یک واحد تجاری در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا از طریق فعالیت ها و گفتگوهای مشترک، شرایط اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ یا ارتقاء ببخشند.»(۱۱)

ساموئل گامپرز که از نیمه قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم در قید حیات و بنیانگذار نخستین فدراسیون آمریکایی کار بود، ریاست کمیسیونی را به عهده گرفت که در آوریل ۱۹۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار را تنظیم کرد. او هدف اصلی یک اتحادیه صنفی / کارگری را اینگونه تعریف می‌کند: «حفاظت از کارگران در حقوق غیرقابل منفک آن‌ها برای رسیدن به زندگی بهتر و برای حراست از آن‌ها نه تنها به منظور تساوی در برابر قانون بلکه تساوی در دسترسی به سلامت، مسکن، آزادی‌های آن‌ها به عنوان انسان، به عنوان کارگر و به عنوان شهروند و برای کمک به کارگران برای غلبه بر تبعیض‌ها و دشمنی‌ها، تضمین حق حیات و محفوظ داشتن فرصت زندگی برای ایشان و نیز کمک کننده به آنها برای آنکه از افزایش تولید ناشی از تلاش فکری و بدنی خود بهره‌مند شوند و نهایتاً از تمدنی که آن‌ها به وجود آورده و تکیه‌گاه اصلی آن هستند،حفاظت کنند.» (۱۲)

اتحادیه‌های صنفی به فدراسیون اتحادیه‌های صنفی می‌پیوندد که همه تخصص‌ها و مهارت‌ها را در بر می‌گیرد و همین امر بر اثرگذاری اتحادیه‌ها و قدرت و خلاقیت ناشی از خرد جمعی آن‌ها می‌افزاید. وقتی چندین اتحادیه در سطح ملی یا بین المللی با یکدیگر متحد می‌شوند، فدراسیون کارگری شکل می‌گیرد. لغت سندیکا که ریشه‌ای لاتین دارد، بیشتر در زبان فرانسه رایج است و اکثرا معادل لغت اتحادیه کارگری در فارسی یا ترید یونیون (Trade Union) در زبان انگلیسی به کار می‌رود. البته از این لغت در زبان انگلیسی و سایر زبان‌ها مشتقات دیگری ساخته و استفاده می‌شود که معانی دیگری را دربر می‌گیرد و از بحث ما خارج است.

سوال: اتحادیه کارگری سازمانی است متشکل از:

الف ـ کارگرانی که معمولاً فراتر از یک واحد تجاری در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا از طریق فعالیت‌ها و گفتگوهای مشترک، شرایط اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ یا آن را ارتقا ببخشند.

ب ـ  اعضا یا نمایندگان سندیکاها

ج ـ فدراسیون‌های کارگری

د ـ هر سه مورد بالا

نقش اتحادیه های صنفی و کارگری در پیشرفت های اقتصادی و سیاسی یک کشور چیست؟

اتحادیه‌های کارگری الگوی مناسبی از یک تشکیلات مدنی هستند که به صورت گسترده می‌توانند به پیشبرد اهداف و ایجاد ثبات در یک جامعه دمکراتیک کمک کنند. این توانایی ناشی از ساختار تشکیلاتی و ویژگی‌هایی از قبیل استقلال مالی، گستردگی تجارب به دلیل ارتباط دائمی با طیف وسیع کارگران و اطلاع از خواسته‌ها و دغدغه‌های کارگران است اما مهم‌ترین ویژگی اتحادیه‌های صنفی و کارگری نمایندگی دمکراتیک کارگران به عنوان گسترده‌ترین قشر در جوامع گوناگون است. در واقع اتحادیه‌های کارگری نمادی علنی و قابل اعتماد از یک جامعه دمکراتیک هستند.

برخی دانشمندان و اساتید حقوق که به صورت خاص مطالعاتی پیرامون حقوق کارگران و نقش اتحادیه‌ها در پیگیری حقوق کارگران دارند، معتقدند ارتباط مستقیم میان اتحادیه‌های کارگری و جامعه دمکراتیک وجود دارد. در دموکراسی‌ها، آزادی مجامع و اتحادیه‌ها مورد احترام و تشویق است و اتحادیه‌ها نمادی از وجود مستمر و مؤثر مجامع «مردمی» هستند. اتحادیه‌ها برای جلب پشتیبانی عمومی از حقوق اعضا که طیف گسترده‌ای از آحاد هر جامعه را تشکیل می‌دهند، نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت مالی یا سیاسی و سازمان دادن انواع اعتراض‌ها مانند اعتصاب و تجمعات اعتراضی، فضای لازم را در جامعه فراهم می‌کنند. اتحادیه‌ها در ظاهر منعکس کننده صدای اعضای خود به عنوان کارگر هستند اما در واقع صدای طیف گسترده‌ای از شهروندان را انعکاس می‌دهند و این خود، نمادی از یک جامعه دمکراتیک و تقویت کننده دموکراسی است. به عبارت دیگر، اتحادیه‌ها بهترین و ممکن‌ترین راه برای انعکاس صدای واقعی و مؤثر کارگرـ-شهروندان هستند. اگر جامعه‌ای دغدغه مشکلات کارگرـ شهروندان را داشته باشد و به آسایش و امنیت کارگرـ شهروندان بیندیشد، در واقع به موضوعات مهم و متنوعی می‌اندیشد: عدم تبعیض، عدم اجبار در کار، تامین دستمزد مناسب، تأمین شغل آبرومندانه، رعایت شرایط جسمی کارگران از جمله زنان در محیط کار و غیره که همه آن‌ها به معنی فشار برقدرتمندان سیاسی و اقتصادی برای رعایت حقوق آحاد جامعه است. تأمین این خواسته‌ها راه را برای پیشرفت اقتصادی و سیاسی باز می‌کند و اتحادیه‌های صنفی و کارگری نقش اساسی در انتقال این دغدغه‌ها به جامعه و یافتن راه حل برای آن‌ها با تکیه بر خرد جمعی دارند. اتحادیه‌ها در همکاری با سایر تشکل‌های غیر دولتی می‌توانند نیروهای مثبتی برای تشویق اعضا در جهت پیشبرد اهداف دمکراتیک باشند. البته شرط موفقیت آن‌ها حفظ استقلال از دولت است که به دلیل استقلال ذاتی آن‌ها از جهت مالی و نحوه شکل گیری و نیز برخورداری از پشتیبانی گسترده اعضا می‌توانند، به راحتی استقلال خود از دولت را حفظ کنند.

اتحادیه‌ها به صورت دمکراتیک رهبران و سخنگویان خود را انتخاب می‌کنند و آن منتخبان، وظیفه انعکاس و توضیح دیدگاه‌ها، نیازمندی‌ها و دغدغه‌های آنان را در نشست‌ها و کنفرانس‌ها به عهده دارند. بر اساس‌‌ همان نمایندگی‌ها، رهبران منتخب اتحادیه برای مدت معین و با اختیارات مشخص برای حضور در سازمان‌های بالادستی یا برخی مجامع دیگر انتخاب می‌شوند. اتحادیه‌ها مقررات داخلی دارند که به نوعی اساسنامه آن‌ها تلقی می‌شود و نحوه انتخاب رهبران و تنظیم برنامه‌ها و فعالیت‌هایشان را معین می‌کند. همه این‌ها در واقع پایه گذاری یک نماد مؤثر از نمادهای دمکراتیک است که قطعا بر پیشرفت سیاسی و اقتصادی جامعه اثر گذار است، حتی اگر اتحادیه فقط بر امور صنفی تمرکزداشته باشد. کارگران و اتحادیه‌های آنان نقشی حیاتی در کارکرد مناسب جوامع دمکراتیک دارند.

 سوال: شرط موفقیت اتحادیه های کارگری استقلال آنها است از:

الف ـ اعضای خود

ب ـ نهادهای مدنی دیگر

ج ـ دولت

د ـ هیچ کدام

مفاهیم کلیدی در این درس کدام هستند؟

مبانی حقوق کار، اهمیت حفاظت از حقوق کار، نقش کار و کارگر در توسعه افتصادی و سیاسی، مزایای تشکیل اتحادیه‌های کار و کارگری.

در پایان درس اول شرکت کنندگان باید درک دقیق تری از مفاهیم زیر داشته باشند:

مفهوم و سابقه حقوق کار با هدف بهره گیری از آن برای جلب حمایت عمومی از حقوق کارگران، مفهوم و سابقه تشکیل اتحادیه‌های کارگری و نقش آن‌ها در تامین حقوق کارگران و پیشرفت اقتصادی و توسعه دمکراسی.

سوال: شرط موفقیت اتحادیه های کارگری استقلال آن ها است از:

الف ـ اعضای خود

ب ـ نهادهای مدنی دیگر

ج ـ دولت

د ـ هیچ کدام

 

پانوشت‌ها:

۱ ـ برای تعریف اولیه‌ای از کنش اجتماعی به ضمیمه شماره یک مراجعه نمایید.

۲ـ http://www.loyno.edu/~history/journal/1986-7/milone.htm  

۳ـبرای توضیح بیشتر درباره این موضوع به کتاب هنری سیجویک با مشخصات زیر نگاه کنید.

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139095358

۴ـ http://www.u-s-history.com/pages/h1678.html

۵ ـ http://industrialchildlabor.weebly.com/the-ten-hour-act-of-1847.html

۶ـ برای دیدن متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر به ضمیمه شماره ۲ رجوع فرمایید.

۷ـ  http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A1

برای دیدن متن کامل اساسنامه سازمان بین المللی کار به ضمیمه شماره ۳ رجوع فرمایید.

۸ ـ http://www.laborhistory.org.au/timeline#timeline/item/15/18

۹ ـ به پانوشت شماره ۴ مراجعه فرمایید.

۱۰ـhttp://bit.ly/1a2AKBe

۱۱ـ http://www.ilo.org

۱۲ ـ  http://www.ushistory.org/us/37d.asp

 

منابع برای مطالعه بیشتر:

در مورد نقش آفرینی سیاسی اتحادیه های کارگری، مطالعه مقاله زیر توصیه می شود:

http://www.foreignaffairs.com/articles/71508/george-c-lodge/labors-role-in-newly-developing-countries

درمورد جنبش ها واتحادیه های کارگری در ایران، مطالعه مقاله و هم چنین کتاب زیر توصیه می شود:

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1134&context=njihr

http://www.merip.org/mer/mer148/ladjevardi-labor-unions-autocracy-iran

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

نگاه طالبانی و جنسیت زده خبرگزاری سپاه یعنی فارس به انجام سونوگرافی زنان توسط پزشک مرد باعث واکنش انجمن رادیولوژی ا… https://t.co/zyGuOTzPgS
Tavaana (43 minutes ago)
بهرام عین‌اللهی، بر ضرورت واردات واکسن کرونا تاکید کرد و گفت: «اگر بخواهیم معطل تولیدات داخلی واکسن شویم تا به ۱۶۰… https://t.co/AwAPdkKZH6
Tavaana (2 hours ago)
Not for the first time, the warped mentality of the #IslamicRepublic's educational system has put girls in distress… https://t.co/cA8GG6hXqt
Tavaana (12 hours ago)
IRGC commanders squabble over the spoils of the revolutionary table. The introduction of IRGC general Abedin Khorra… https://t.co/zoAuTSbgM4
Tavaana (13 hours ago)
احمد وحیدی، وزیر کشور، در مراسم معارفه استاندار همدان گفت: «اگر به اسلام دل بدهیم، ظرف ۱۰ سال جز ۱۰ اقتصاد برتر دنی… https://t.co/i9PBTXCCpw
Tavaana (14 hours ago)
#صبا_کردافشاری زندانی سیاسی امروز شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ از زندان قرچک ورامین به مرخصی ۵ روزه درمانی اعزام شد. صبا از مد… https://t.co/KOFIwYVr7X
Tavaana (16 hours ago)
اولین بارنیست که درنظام آموزشی جمهوری اسلامی چنین رویدادی رخ می‌دهد.معاون پرورشی مدرسه‌ای درآبادان موی دختردبستانی… https://t.co/Y6Sta3aLTf
Tavaana (17 hours ago)
دختر آیت‌الله مهدوی‌کنی: همه اقدامات‌ پدرم با انگیزه الهی و براساس حق بود. او می گفت اگر چلوکباب هم می‌خورید برای خ… https://t.co/eIvhdANBBH
Tavaana (19 hours ago)