جلسه دوم: کارگران و تغییر دموکراتیک: همراهان و موانع

در این ویدئو، جوئل فریدمن از تقابل اتحادیه های کارگری با موانعی سخن می گوید که پیش روی بهبود وضع کارگران است. فریدمن با تکیه بر ایده ای از کامو، جنبش های کارگری را حامل توامان دو ایده آزادی و عدالت می داند و مجددا بر حق آزادی گردهمایی و همکاری برای کارگران و همه اقشار تاکید می کند. او این حق را ملهم از اعلامیه حقوق بشر نیز می داند. به باور فریدمن، قدرت ها و دولت هایی که کارگران را سرکوب می کنند، طبقات تحصیلکرده و حتی صاحبان کار را نیز محدود و سرکوب می کنند. از این رو او از تحصیلکرده هایی که به کارگران نگاهی از بالا به پایین دارند انتقاد می کند و بر این باور است که کارگران به دلیل رنجی که می برند قادر به شناسایی ضعف های جامعه خود هستند.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

خبرها از اصفهان حکایت از ادامه اعتراضات مردم، علیرغم سرکوب خشنِ روز گذشته دارد. مردم این شهر از تداوم اعتراضات در ا… https://t.co/6CnlDyU7GD
Tavaana (9 minutes ago)
سطح دغدغه روحانیت و دعوای مُلا و مداح بر سر منبر و مستمع! ادعای روحانی منبری: براساس اسناد تاریخی، CIA سازمان جاسوس… https://t.co/gvsSknXtlA
Tavaana (1 hour ago)
پیرمرد شجاع اصفهانی از خباثت روزنامه کیهان و نظایر آن اطلاع داشت که چنین حرفی زد. روزنامه کیهان امروز چنین نوشته:… https://t.co/xuqGfKXBRJ
Tavaana (2 hours ago)
شرایط زنان درایران وضعیتی ناپایدار دارد ازطرفی تحت خشونت سیستماتیک حکومتی هستندکه سرکوب زنان راقانونی می‌داند و ازط… https://t.co/CACMuIaBou
Tavaana (2 hours ago)
۷۷ درصد زنان ایرانی در دوران قرنطینه قربانی خشونت شده‌اند نتایج مطالعه‌ یکی از مراکز علمی در ایران: ۹۱.۲ درصد خشو… https://t.co/IowdzyF9YM
Tavaana (2 hours ago)
«کارون خشکید و من حرفی نزدم، آخر من خوزستانی نبودم. ارومیه خشکید و من حرفی نزدم، آخر من آذری نبودم. زاینده رود خشکی… https://t.co/uKqapTh0h0
Tavaana (3 hours ago)
حمایت قاطع #مادران_آبان از خیزش مردم اصفهان و دیگر شهرها علیه حکومت. اتحاد مادران داغدار و زنده نگه داشتن یاد فرزند… https://t.co/SRZkrRzJlk
Tavaana (3 hours ago)
از ویدئوهای روز گذشته اصفهان خلاقیت مردم در تغییر یک شعار حکومتی آنچه مشخص است، رهبر در نظام جمهوری اسلامی بالاتر… https://t.co/EzcHIECP3b
Tavaana (3 hours ago)