جلسه سوم: قوانین کار

 

 

در این ویدئو، جوئل فریدمن از قوانین بین المللی کار سخن می گوید. او تلاش جامعه جهانی از مبارزات کارگری برای دموکراسی و عدالت را قابل ستایش می داند اما آن را ناکافی نیز ارزیابی می کند و بر اهمیت سازماندهی تاکید می کند. او در این جلسه بیشتر بر روی استانداردها و و اصول بنیادین کار در زمینه روابط کاری حرف می زند و برخی فعالیت های سازمان جهانی کار (ILO) را در این زمینه بر می شمارد. او که ۱۰ سال نماینده کارگران آمریکایی در سازمان جهانی کار بوده است در این حوزه تجربه بالایی دارد و شاید بر اساس چنین تجربه ایست که بر حق چانه زنی دسته جمعی برای کارگران تاکید می کند و آن را یکی از اصول خدشه ناپذیر روابط کارگری بر می شمارد. به باور او این حق می تواند در آینده کارگران همیشه تاثیرگذار باشد. او براساس تجربیات خود مجددا و همانند دو ویدئوی قبلی بر آزادی گردهمایی و همکاری تاکید می کند و آن را «یک اصل بنیادین در سپهر بین الملل و مبنایی برای استانداردهای بین المللی کار» برمی شمارد. در این ویدئو همچنین از تخلفات جمهوری اسلامی ایران از اصول بین المللی کار و اعمال تبعیض علیه ایرانیان سخن می گوید. 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

خبرها از اصفهان حکایت از ادامه اعتراضات مردم، علیرغم سرکوب خشنِ روز گذشته دارد. مردم این شهر از تداوم اعتراضات در ا… https://t.co/6CnlDyU7GD
Tavaana (9 minutes ago)
سطح دغدغه روحانیت و دعوای مُلا و مداح بر سر منبر و مستمع! ادعای روحانی منبری: براساس اسناد تاریخی، CIA سازمان جاسوس… https://t.co/gvsSknXtlA
Tavaana (1 hour ago)
پیرمرد شجاع اصفهانی از خباثت روزنامه کیهان و نظایر آن اطلاع داشت که چنین حرفی زد. روزنامه کیهان امروز چنین نوشته:… https://t.co/xuqGfKXBRJ
Tavaana (2 hours ago)
شرایط زنان درایران وضعیتی ناپایدار دارد ازطرفی تحت خشونت سیستماتیک حکومتی هستندکه سرکوب زنان راقانونی می‌داند و ازط… https://t.co/CACMuIaBou
Tavaana (2 hours ago)
۷۷ درصد زنان ایرانی در دوران قرنطینه قربانی خشونت شده‌اند نتایج مطالعه‌ یکی از مراکز علمی در ایران: ۹۱.۲ درصد خشو… https://t.co/IowdzyF9YM
Tavaana (2 hours ago)
«کارون خشکید و من حرفی نزدم، آخر من خوزستانی نبودم. ارومیه خشکید و من حرفی نزدم، آخر من آذری نبودم. زاینده رود خشکی… https://t.co/uKqapTh0h0
Tavaana (3 hours ago)
حمایت قاطع #مادران_آبان از خیزش مردم اصفهان و دیگر شهرها علیه حکومت. اتحاد مادران داغدار و زنده نگه داشتن یاد فرزند… https://t.co/SRZkrRzJlk
Tavaana (3 hours ago)
از ویدئوهای روز گذشته اصفهان خلاقیت مردم در تغییر یک شعار حکومتی آنچه مشخص است، رهبر در نظام جمهوری اسلامی بالاتر… https://t.co/EzcHIECP3b
Tavaana (3 hours ago)