جلسه ششم: اقلیت و اعتقاد سیاسی- دینی

در این جلسه به مفهوم مطلق‌گرایی فرهنگی و هویتی می‌پردازیم و موضوع تفاوت و تشابه را در بستر اسلام، ایرانیت و لیبرالیسم بررسی می‌کنیم. از زمینه‌های مهم شکل‌گیری لیبرالیسم این است که تفاوت‌های افراد به رسمیت شناخته شود و به جای سرکوب تفاوت‌های هویتی، از آن‌ها به منزله سرمایه‌های ملی استفاده شود. مطلق‌گرایی در ادبیات و فیلم و سایر هنرها در ایران با مفاهیمی مانند «نزاع»، «مشاجره»، «تنهایی»، «شرم»، «غیرت»، «ترس» و «اضطراب» گره خورده است. با ارجاع به شرع و قوانین ایران بررسی خواهیم کرد که فرهنگ ایران چگونه جولان‌گاه «صدای اقتدار» است و اسلام و فارسیت به منزله اعتقاد مسلط سبب شده‌اند که صدای فرهنگ شیعی-فارسی بر سایر هویت‌ها سایه بیندازد و فرهنگ ملی ایران تحت این نظام عقیدتی شکل بگیرد.

 

ثبت‌نام کنید

درس ها

این دوره تلفیقی، به مثابه پلی است میان فیلم، موسیقی، ادبیات...
در این جلسه تأثیر متقابل فرهنگ، حقوق و سیاست را از منظر...
در این جلسه تعاریفی از اقلیت مطرح می‌شود و به این می...
در این جلسه به مسأله اقلیت مرئی و اقلیت نامرئی و موضوع غیاب...
در این جلسه به موضوع بی‌جنس‌گرایی می‌پردازیم...
در این جلسه دو موضوع متفاوت را بررسی می‌کنیم:۱. جنسیت...
در این جلسه به مفهوم مطلق‌گرایی فرهنگی و هویتی می...
در این جلسه معلولیت را به منزله نوعی هویت جدید معرفی می...
در این جلسه برای نتیجه‌گیری، مطالب جلسات قبل را مرور...