جلسه ششم : کنشگری خلاق

طرح جلسه ششم:

گونه شناسی کنشگری در فرم و محتوا

چگونه می توان خلاق بود؟ / نبود؟

مارکتینگ پیام

طنز در کنشگری و رسانه

تحلیل کمپین نه به حجاب اجباری

 

خواندنی ها:

متن های اصلی 

بخوانید. کلیک کنید. آشنا شوید:

اکتویسیم

عکسها و روش کار را بررسی کنید:

نه به حجاب اجباری

تماشا کنید و نظر بدهید:

مزاحمت برای زنان در خیابان؛ راه حلی که شما پیشنهاد می کنید چیست؟

ببینید:

کنشگری خلاق

تصورات اول قرن بیستم از فرانسه در سال 2000

 

متن های اختیاری

تماشا کنید:

نمونه خوبی برای تصویرسازی برای کلام: شعر هیلا صدیقی

اکتیویسم روزنامه نگارانه

روستای گاودانه

 

درس ها

این دوره آموزشی برای ارتقای مهارت های تولید محتوا در وب...
 طرح جلسه یک:منطق ترجیحات و احتمالاتمعنای رسانه های...
طرح جلسه دوم:نگاه جمهوری اسلامی به رسانه های جدید...
طرح جلسه سوم:پیدایش زبان وبلاگی: شکسته شدن زبان رسمیزبان...
طرح جلسه چهارم:عناصر پیام از دید یاکوبسناطلاع رسانی به...
طرح جلسه پنجم:تفاوت هایی که بین وب و روزنامه کاغذی وجود...
طرح جلسه ششم:گونه شناسی کنشگری در فرم و محتواچگونه می توان...
طرح جلسه هفتم:چهارده توصیه برای کنشگران و پیامدهای آنکنشگری...
طرح جلسه هشتم:بررسی مختصر هفتاد مفهوم و واژه کلیدی در بحث...
  مبانی امنیت دیجیتالی و نکات امنیتی برای...
  دی ان اس و امنیت پسوردهاهدف کلی این دوره حفاظت...
فهرست زیر خواندنی های پایه برای دوره درسی وبلاگ نویسی،...