جلسه هشتم: جمع‌بندی و چشم‌انداز

در جلسه آخر دوباره به این پرسش می‌پردازیم که منظور از عنوان‌ها و اصطلاح‌هایی چون «سکولار»، «سکولاریسم»، «سکولاریزاسیون»، «لائیک» و «لائیسیته» چیست. پرسش را نه به صورت کلی، بلکه در قالب بحثی که در ایران بر سر دین و دولت جاری است پیش می‌بریم. این بحث با بحث‌هایی چون سنت و مدرنیته گره خورده و در درجه اول واکنشی است به وجود و کارکردهای حکومت دینی‌ای در ایران که پایه انتظام آن «ولایت فقیه» است. 

دموکراسی و پلورالیسم و به طور مشخص آزادی عقیده و بیان، آزادی زنان و حقوق برابر دو جنس و رفع همه شکل‌های تبعیض از موضوع اصلی جلسه پایانی هستند. برای ما این پرسش مطرح است که چه نظم سیاسی به لحاظ رابطه دین و دولت تبعیض‌آور و اختناق‌زا است و در مقابل چه نظمی مانع از بازتولید تبعیض‌های سنتی می‌شود و امکان آزادی نظر و بیان را برای همگان، از جمله برای مؤمنان پدید می‌آورد.

به این پرسش‌ها بیندیشید:

  • آیا حکومت دینی در ایران باعث تعالی اخلاق شده است؟ آیا ایدِئولوگ‌های این حکومت محق هستند به نام اخلاق دست به نقد "سکولاریسم" و "جوامع سکولار" بزنند؟
  • آیا طرحی چون اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مشکل رابطه دین و دولت را در ایران حل می‌کند؟ (موضوع بحث)

موضوعی برای تحقیق و انشا:
  چرا در ایران بحث سکولاریسم و بحث دموکراسی به هم گره خورده‌اند؟

برای مطالعه:

درس ها

این دوره آموزشی ارتباط میان اصل جدایی‌ دین از دولت و...
دین چیست؟ دولت چیست؟ چه میل ترکیبی‌ای میان...
معنای صفت «سکولار» چیست؟ سکولاریسم و سکولاریزاسیون...
دین در طول تاریخ ثابت نمانده است. دیانت فرد عادی تحصیل...
موضوع جلسه چهارم بررسی رابطه دین و دولت در طول تاریخ در...
می‌گویند که اصطلاح «جدایی دین و دولت» به صورت «جدایی...
علما در طول تاریخ اسلام در قدرت سهم و نقش داشته‌اند،...
بحث سکولاریسم در میان ما چگونه آغاز شد؟ اکنون به کجا...
در جلسه آخر دوباره به این پرسش می‌پردازیم که منظور از...
۱- چند سند:اعلامیه جهانی حقوق بشرکنوانسيون بين المللی رفع...

دانلود