جلسه هفتم: امنیت برای شبکه های اجتماعی

 

 

تهدید امنیتی بسیار ساده است                                                                                                                                                   

 در این جلسه تهدیدهای امنیتی ساده بررسی می شوند. تهدیدهایی که به راحتی می توان آنها را خنثی کرد.

 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

در زمان رفسنجانی،باافرادسرشناس اپوزیسیون خارج ازکشور،تماس می‌گرفتندوادعا می‌کردندشرایط تغییرکرده ومنتقدان می‌توانند… https://t.co/C95iLoi6pK
Tavaana (1 hour ago)
اصغر قندچی؛از تاسیس کارخانه ایران‌کاوه تامصادره اموال پس ازانقلاب۵۷ تا۹۰سالگی کارمی‌کرد. ازیک اتاق کوچک شروع کردو چ… https://t.co/lvFRlzYmxG
Tavaana (2 hours ago)
RT @TavaanaTech: درباره محمدصالح مفتاح بخوانید: با گوشی آمریکایی آیفون حضوری فعال و شبانه‌روزی در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی همچون توییتر و…
Tavaana (4 hours ago)
داشته‌ها و نداشته‌های خوزستان طرح از بهنام محمدی https://t.co/nqfrw58Xlq #کارتون #خوزستان #خوزستان_آب_ندارد… https://t.co/yrnQyqD9Iv
Tavaana (4 hours ago)
درباره فریدون فرخزاد بیشتر بخوانید: https://t.co/td1iKlULVZ
Tavaana (10 hours ago)
پیکر بی‌جان فریدون فرخزاد ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ پیداشد، ولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بهتر از همه می‌دانست که او را ۹ مردا… https://t.co/n8m563oWWU
Tavaana (10 hours ago)
Statue of Khamenei located in front of the city seminary in Ahvaz (capital of #Khuzestan) set on fire. Footage via… https://t.co/kRixrKCSFs
Tavaana (15 hours ago)
Anti-Islamic Republic protests in front of Tehran’s City Theater today. Chants include: “the country has no water,… https://t.co/rmefxmJ6wJ
Tavaana (16 hours ago)