حفاظت از محیط زیست

این درس مروری خواهد بود بر حادترین مسائل مربوط به محیط زیست در ایران از جمله آلودگی هوا، جنگل‌زدایی و بیابان زایی، کمبود و آلودگی آب؛ ریشه‌های این مسائل و نیز سیاست ‌گذاری‌های بالقوه در عرصه‌ عمومی و دیگر راهکارهایی که از درون جامعه‌ مدنی برای چیره شدن بر آن ها می‌توان اندیشید؛ موضوعات مربوط به مسئولیت؛ قوانین جاری در ایران در زمینه‌ حفاظت از محیط زیست و نیز قوانین و معاهدات بین‌المللی در این رابطه؛ روش‌های پشتیبانی مؤثر از محیط زیست؛ فعالیت‌های مدنی، اجتماع ‌محور و داوطلب ‌محور معطوف به حفاظت از محیط زیست؛ و بالاخره، مفهوم مدیریت درست در رابطه با محیط زیست در این دوره بررسی می شوند. در تمامی طول درس، راهکارهای عملی موجود در برابر کنشگران و فعالین این حوزه برای تأثیرگذاری کارساز در رابطه با حفاظت از محیط زیست، مد نظر قرار داده خواهد شد.

در همین زمینه آموزشکده توانا ۵ وبینار با موضوع بحران‌های محیط زیست در ایران با تدریس سام خسروی‌فرد برگزار کرده است:

وبینار اول: بحران کم‌آبی در ایران، دلایل و راه‌حل‌ها

وبینار دوم: نابودی زیستگاه‌ها و حیات وحش ایران و روش‌های حفاظت از آن‌ها

وبینار سوم: آلودگی هوا، منابع و راه‌حل‌ها

وبینار چهارم: مدیریت مواد زائد جامد

وبینار پنجم: نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در حفاظت محیط زیست

 

درس ها

این درس مروری خواهد بود بر حادترین مسائل مربوط به محیط زیست...

دانلود