خشونت خانوادگی، عوامل و راهکارهای مقابل با آن

این کتاب، دارای یک مقدمه و چهار فصل است. مقدمه نسبتا کوتاه این کتاب، نکاتی را در پیوند با سیر تاریخی خشونت، تعریف خشونت در اسناد حقوقی بین المللی و گونه‌های مختلف خشونت مطرح می‌کند. در فصل اول کتاب، نگاه مختصری به خشونت خانوادگی انداخته شده است. در فصل دوم، انواع خشونت خانوادگی در جغرافیای جامعه افغانی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به بررسی علل و عواملی که باعث بسیاری از خشونت‌های خانوادگی هستند، هر عامل با توجه به زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان می‌پردازد. در فصل پایانی، راهکارهایی به منظور پیش گیری از خشونت خانوادگی و پاسخ گویی به آن در جامعه افغانی پیشنهاد و سفارش شده است.

تقسیم بندی: 
سال انتشار: 
1388

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

«رامین پرچمی به دلیل مشکل مالی افتاده زندان و از دوستش خواسته صداش رو به همه برسونه تاشاید دوباره بتونه به جامعه وص… https://t.co/j9SN8iHy9j
Tavaana توانا (43 minutes ago)
#منوچهر_بختیاری، پدر زنده‌یاد پویا بختیاری، با انتشار این تصویر در صفحه‌ی اینستاگرام خود، نوشت: من به عنوان پدر دا… https://t.co/vXnemGvbdq
Tavaana توانا (5 hours ago)
This is how #IslamicRepublic treats environmentalists who return to Iran only to help preserve the wildlife. More i… https://t.co/XNPDJeDJOv
Tavaana توانا (5 hours ago)
"My fears about whether he’d resort to assault or sexual violence if I didn’t want to write anything intensified. H… https://t.co/fbsw3vML9x
Tavaana توانا (5 hours ago)
“Videos prove how the principle interrogator, alias Hamid Rezaei, whose name still makes me shudder, has behaved to… https://t.co/suLO9aXQDQ
Tavaana توانا (5 hours ago)
"Interrogators with hair-raising imaginations repeatedly brought up the filthiest sexual insults during long interr… https://t.co/QTDG4Dx4BP
Tavaana توانا (5 hours ago)
“What caused my complete mental collapse was unexpectedly being shown pictures of #KavousSeyedEmami’s body in the m… https://t.co/gRUH1bR82K
Tavaana توانا (5 hours ago)
"Such things were mentioned as: daily threats of execution, enduring 6 months solitary confinement, lengthy 9-12 ho… https://t.co/1079dLaKKE
Tavaana توانا (5 hours ago)