دو جنبه انکار هولوکاست

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

در عصر جدید یهودآزاری برخاسته از تفاوت در هویت دینی تعدیل می شود، اما تاثیرگذاری آن به شکل مستقیم یا با عوض کردن چهره ادامه می یابد.

نویسنده: 
محمدرضا نیکفر
سال انتشار: 
۱۳۸۵
فايل ها: 

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

با اینکه عموماً کلاس های مباحث درسی مانند مباحث کامپیوتر و امنیت شبکه کلاس های خشکی هستند، ولی این کلاس برای من جذاب و پر از اطلاعات مفید است، بطوری که زمان کلاس به سرعت سپری می شود. جزوه ها و درس در عین پیشرفته بودن، بسیار روان و ساده بیان می شوند.
- محمود، فارغ التحصیل دوره امنیت دیجیتالی پیشرفته