دو جنبه انکار هولوکاست

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

در عصر جدید یهودآزاری برخاسته از تفاوت در هویت دینی تعدیل می شود، اما تاثیرگذاری آن به شکل مستقیم یا با عوض کردن چهره ادامه می یابد.

نویسنده: 
محمدرضا نیکفر
سال انتشار: 
۱۳۸۵
فايل ها: 

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

دید کلی من نسبت به منفعل بودن به اصلاح قوانین حقوق زنان در زمان پابرجایی جمهوری اسلامی کاملاً عوض شد، و حقیقتاً از یک فرد کاملاً منفعل که فقط در انتظار تغییر رژیم بود تا خواسته های زنان تحقق یابد، به فردی باانگیزه در این راه برای تحقق این آرزوها حتی در این زمان تبدیل شدم.
- ندا، فارغ التحصیل دوره حمایت از حقوق زنان در ایران