زنان و آموزش در عربستان سعودی: چالش ها و دستاوردها

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

این نوشته مساله زنان و آموزش را مورد کاوش قرار می دهد. این منبع به انگلیسی می باشد

منبع: 
موسسه علوم آموزشی
نویسنده: 
امانی حمدان
سال انتشار: 
۲۰۰۵

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

من واقعا فکر می کنم در این کلاس ها فرصت یادگیری از کلاس های سنتی بیشتر است. تمام زمان کلاس به شکل مفید استفاده می شود؛ کاملا چند رسانه است؛ برنامه بسیار منسجم و دقیقی دارد؛ تکالیف خوانده می شود و در فروم همواره فرصت هم اندیشی هست؛ استادان هر دوره هم از چهره های بسیار موثرند.
- منیژه، فارغ التحصیل دوره وبلاگ نویسی