زنان و آموزش در عربستان سعودی: چالش ها و دستاوردها

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

این نوشته مساله زنان و آموزش را مورد کاوش قرار می دهد. این منبع به انگلیسی می باشد

منبع: 
موسسه علوم آموزشی
نویسنده: 
امانی حمدان
سال انتشار: 
۲۰۰۵

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

بنده به عنوان یک شهروند ایرانی که شاید اگر این دوره نبود، هیچ گاه حتی به سراغ  نهاد های مدنی نمی رفتم، و در کشور هم در حال حاضر هیچ موسسه ای این کار را برای ما انجام نمی داد، کمال تشکر از شما و تمامی مسولین دارم. امیدوارم دوره های بیشتری بگذارید در مباحث متنوع تر، چون واقعاً نیاز مردم  ما هست.
- آذر، فارغ التحصیل دوره مقدمه ای بر جامعه مدنی ایران