سخنرانی منصور اسانلو در مورد انتخابات

کنفرانس «انتخابات در ایران؛ چالش ها و راهکارها» در 18  مارچ /28  اسفند در دانشگاه جرج واشینگتن، از طرف آموزشکده توانا برگزار شد. 
 
پنل سوم: «جای خالی نمایندگان دموکراتیک زنان، اقلیت‌ها و کارگران» با حضور محبوبه عباسقلی زاده، منصور اصانلو و آرام حسامی 
 
منصور اصانلو – از فعالان برجسته کارگری و سندیکایی - سخنران دوم این پنل بود. او موضوع صحبت خود را کارگران و «انتصخابات» دانست. او تاکید کرد که کلمه انتصخابات را عامدانه برگزیده است. به این دلیل که در ایران انتخابات به معنای عام دنیا برگزار نمی‌شود بلکه پس از انتصاب کاندیداها از سوی شورای نگهبان، مردم می‌توانند از بین افراد دستچین شده انتخاب کنند. او بر آرمانگرایی و امیدواری خودش تاکید کرد و یادآوری کرد که دموکراسی به رایگان به‌دست نمی‌آید. اصانلو به عنوان شاهدمثال به تاریخ دموکراسی در آمریکا اشاره کرد که چه اندازه هزینه‌های فراوانی برای آن پرداخته شده است. او تاکید کرد که به عنوان یک ایرانی به تاریخ دموکراسی و مبارزه طبقه کارگر در آمریکا به چشم یک دستاورد بشری نگاه می‌کند.  او همچنین با اشاره به تاریخ جمهوری اسلامی، به دهه شصت اشاره کرد و این دهه را دهه کشتار آزادیخواهان وعدالت جویان دانست و تاکید کرد بسیاری از کسانی که در این دهه اعدام شدند، از کسانی بودند که دنبال بهبود وضعیت کارگران، معلمان و اقشاری از این دست بودند. او همچنین با توجه به تجربه سندیکایی خود، فعالیت در سندیکا را یک فعالیت دموکراتیک دانست که یک نوع آموزش دموکراتیک نیز هست. اصانلو در بخش دیگر صحبت خود با اشاره به بیکاری میلیون‌ها کارگر ایرانی و تجمعات مختلف کارگری در شهرهای مختلف کشور، سمت و سوی این تجمعات را نه صرفا صنفی بلکه سیاسی نیز دانست که حامل رویکردهای آزادی خواهانه نیز است. 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

تازه از توانا جنبش الغای بردگی در ایالات متحده آمریکا پیام هواداران الغای برده‌داری در طول نهضت از مطالبه برای تحدی… https://t.co/HIaxRK6Fve
Tavaana (9 hours ago)
مه‌لقا ملاح، مادر محیط زیست ایران، ۱۰۴ ساله شد مادری که هنوز قلبش برای طبیعت می‌تپد.سال‌هاست که دغدغه محیط‌ زیست با… https://t.co/FM1zXqjOpq
Tavaana (10 hours ago)
"One of the masterworks of airlines of which has no equal in countries outside of the Islamic Republic: cramming 2… https://t.co/AB1pD2xgT3
Tavaana (11 hours ago)
In the newest rankings of Internet Freedom by Freedom House, Iran’s score of 16/100 puts it only above China as the… https://t.co/nj9IDiuPS2
Tavaana (12 hours ago)
ارعاب کاربران اینترنت پشت دیوار الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران چه می‌گذرد؟ https://t.co/gT1c7Y61Vt #یاری_مدنی_توانا #سانسور #اینترنت
Tavaana (13 hours ago)
RT @tanasoli: هم شاهد شکنجه کشته شد و هم خبرنگاری که گزارش قتل یک آخوند را کار کرده بود بازداشت شد هم رییس دانشگاه تهران پس از درخواست آزاد…
Tavaana (13 hours ago)
“In this speech by Alamolhoda, he considers expressions of joy and excitement by women as vulgarity and manifestati… https://t.co/ML1JhU101b
Tavaana (13 hours ago)
RT @TavaanaTech: از شاهکارهای شرکت های هواپیمایی که مشابه آن را در کشورهای دیگر نتوان پیدا کرد. دو طبقه کردن هواپیمای ایلوشین روسی تا مسافر…
Tavaana (14 hours ago)