سیاست مشارکت گرایی و حقوق اقلیت‌ها در دموکراسی‎ها

این دوره بر روی آنچه که باعث ایجاد اخلاق دموکراتیک در کثرت گرایی اجتماعی و سیاسی می‎شود از جمله حفاظت و مشارکت اقلیت‎ها در فرایندهای سیاسی نامتجانس، جوامع دموکراتیک، و حفاظت از حقوق مذاهب و قومیت‎های مختلف تمرکز می‎کند. در این دوره بر روی حقوق اقلیت‎ها و مشارکت گرایی براساس قانون، تحصیل و تعلیم، رسانه‎ها و جامعه مدنی بحث می‎شود. این برنامه درسی مشتمل است بر بررسی پژوهش‎های موردی دو مرحله پس از مبارزات، و انتقال مسالمت آمیز بسوی مشارکت گرایی دموکراتیک، به‌طوری‌که هدف نهایی، نه فقط تحمل پذیری بلکه تجلیل از دگراندیشی باشد.

ثبت‌نام کنید

درس ها

این دوره بر روی آنچه که باعث ایجاد اخلاق دموکراتیک در کثرت...
 ۱- معارفه۲- بستر تاریخی مفهوم شهروندی از عهد عتیق و...
۱- نخستین ارجاعات حقوقی و ابزارهای حمایتی حفظ حقوق اقلیت...
۱- شهروندی چیست؟۲- بررسی تمایزات و تنش‌های تاریخی میان...
 ۱- گونه‌شناسی شهروندی و نظام‌های سیاسی از...
۱- از بازشناسی و بازآفرینی هویت‌های قومی و ملی تا...
لبنان و فروپاشی نظام قانون اساسی همگام و تلاش برای نو-دولت-...
۱- مروری بر بحث‌های معاصر درباره آموزش و ارتقای همزمان...
جمع‌بندی: بازنگری دگرگونی‌های شهروندی مدنی مدرن...