شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۱

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

شاخص آزادی اقتصادی، پیشرفت کشور‌ها را در زمینه دستیابی به آزادی اقتصادی بر مبنای آزادی تجارت، آزادی کسب و کار، آزادی سرمایه گذاری، و حقوق مالکیت می‌سنجد. این گزارش تنها به زبان انگلیسی است.

منبع: 
بنیاد هریتیج
نویسنده: 
تری میلر، کیم آر. هلمز و دیگران
سال انتشار: 
۲۰۱۱

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

درک بهتری از اوضاع جامعه خود پیدا کردم. فهمیدم اکثر مشکلات در چه چیزی ریشه دارد و باید از این به بعد چه جهت‌گیری داشته باشم. قدم بعدی‌ام حرکت از زندگی بنده‌وار به سوی زندگی شهروندی است.
- سروش، فارغ التحصیل دوره تارنمای دموکراسی