فردیت زنانه، اثر الیزابت کندی استانتون

در این سخنرانی در ١٨٩٢، الیزابت کدی استانتون (١٨١٥ – ١٩٠٢)، یکی از شخصیتهای برجسته در مراحل نخستین جنبش زنان آمریکا، دفاع فلسفی قدرتمند و منحصر به فردی از حقوق زنان ارائه میکند. این سخنرانی که بسیاری آن را مهمترین سخنرانی دوران حرفهای استانتون میدانند، بر حق زنان به تساوی بر اساس «فردیت زنانه» تاکید می‌کند.

استانتون سخنرانی خود را با خلاصهای از استدلالاتی برای حقوق زنان مانند حق تمامی شهروندان به تساوی حقوقی، آغاز میکند، که مبنای تمامی آنها مفهوم انسان به عنوان عضوی از اجتماع میباشد. استانتون سپس عکس این ایدهها را ثابت میکند و استدلالات خود را برای حقوق زنان بر اساس مفهوم انسان به عنوان موجودی انفرادی و متکی به نفس قرار ارائه میدهد.

به گفته استانتون، سرنوشت مردان و زنان این است که «سفر زندگی خود را به تنهایی به انجام رسانند» و برای موفقیت، مردان و زنان هر دو باید به دانش و مهارتهای ضروری مجهز شوند. استانتون میگوید: «با در نظر داشتن این که زندگی باید یک راه پیمایی نظامی و نبردی باشد که در آن هر سرباز باید برای حفاظت از خود به سلاح مجهز باشد، محروم کردن فرد از حتی یکی از حقوق طبیعی بدترین نوع ستمگری است».

این سخنرانی، که توسط توانا به فارسی ترجمه شده است، پیوند منحصر به فردی بین فلسفه سیاسی حقوق افراد با نگرش در مورد هستی گرایی شخص ارائه میدهد. 

 Tavaana Publication   براى دانلود "فردیت زنانه" به زبان فارسى اینجا کلیک کنید.

 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Natural disasters in Iran, disastrous for the people, are opportunities for government & military officials to show… https://t.co/ax8SAQy8bR
Tavaana توانا (6 hours ago)
Tehran Friday prayer leader Kazem Seddiqi who yesterday preached, "Why are you worried about the sanctions and thei… https://t.co/4nzbscraNP
Tavaana توانا (7 hours ago)
“We have no place to sleep nor place to eat…Relief efforts by the people are very beneficial for us and these peopl… https://t.co/ByU5iSxvHn
Tavaana توانا (8 hours ago)
۳۰ سال بیشتر سن ندارد اما یک میلیاردر فاسد است. فقط یک ملک او در پاسداران در تهران، ۵۰ میلیارد تومان می‌ارزد و یک خ… https://t.co/iPinFLtxJt
Tavaana توانا (9 hours ago)
Hossein Ronaghi, blogger & political dissident, announced this morning that men claiming to intelligence agents ent… https://t.co/PC3cZXb8HV
Tavaana توانا (9 hours ago)
«فرزانه زیلابی»، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌‌تپه، ضمن خبر دادن از توصیه مقامات قضایی و امنیتی برای رسانه‌ای نکردن… https://t.co/VG7Cn8hyTf
Tavaana توانا (11 hours ago)
در سایه نظام #جمهوری_اسلامی رکوردها جابجا می‌شوند. همانطور که کسی باور نمی‌کرد هواداران این نظام توصیه به خوردن ملخ… https://t.co/oGs6dKBlC2
Tavaana توانا (11 hours ago)
سیلبند روستای آلبوبالد شکست و آب در حال پیشروی به سمت منازل مسکونی است خبرگزاری عصر ایران مردم همچنان در حال مبار… https://t.co/9FqvzNTQAQ
Tavaana توانا (11 hours ago)