ماکس وبر و نظریه قدرت

موارد مورد بحث در این مقاله: یکی این که دیدگاه وبری نظریه قدرت را خیلی خوب تحلیل کرده و در دسترس قرار می دهد، دوم آن که کلیدهای جامعه شناختی مفیدی برای تحلیل روند تکاملی نظام اسلامی از بدو پیدایش تا افول و زوال آن به دست می دهد، سوم آن که زبان مقاله خود نمایانگر گذار یکی از شناخته شده ترین متفکران چپ ایران از لنینیزم به سوسیال دمکراسی است، چهارم آن که مقاله تنها دو سال پس از روی کار آمدن خمینی و انصارش نوشته شده و در ایران همان روزگار به چاپ رسیده است.

تقسیم بندی: 
فايل ها: 
Asset Collections: 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

خیابان آزادی تهران مسدود شد۔ پس ازسرکوب دانشجویان، مردم با هر وسیله‌ای به خیابان‌ها آمده‌اند از هر سنی،نکته مهم ای… https://t.co/VX1fuimx3W
توانا Tavaana (7 hours ago)
"I saw many times on film how the people of my country are encouraging me as always. I always felt people’s kindnes… https://t.co/wOi3kMTD9G
توانا Tavaana (9 hours ago)
Today at Tehran’s Charsou Mall Shopkeepers and Bazaaris join protesters as agents of the Islamic Republic attempt t… https://t.co/KiSTDRe8nb
توانا Tavaana (10 hours ago)
شرایط در دانشگاه صنعتی شریف بحرانی است. نیروهای امنیتی دانشگاه را محاصره کرده‌اند و در چنین شرایطی اگر مردم در بیرو… https://t.co/sOiSEFPnT6
توانا Tavaana (11 hours ago)
#یاری_مدنی_توانا #اعتصابات_سراسری #مهسا_امینی #اعتراضات_سراسری #اعتصاب_سراسری #MahsaAmini
توانا Tavaana (11 hours ago)
حسن نصرالله،گفت: مرگ مهسا امینی حادثه مبهم است. او باحمایت ازجمهوری اسلامی وسرکوب اعتراضات مردمی،اعتراضات مردم ایرا… https://t.co/3qsIN0OV2V
توانا Tavaana (11 hours ago)
Regime forces are preventing students of Tehran’s Sharif University from leaving the university. The same is happen… https://t.co/Pxh3lWkDrK
توانا Tavaana (11 hours ago)
دانش‌آموزان این روزها شعارنویسی می‌کنند، حجاب برمی‌دارند، عکس رهبران حکومت را پاره می‌کنند و حتی در راه بازگشت به خ… https://t.co/WBq7u6lFFk
توانا Tavaana (12 hours ago)