مسیحیان ایران، اقلیتی قومی - مذهبی

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

با وجود آن که اقلیت های مسیحی، یهودی و زرتشتی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده اند، اما این گروه ها هنوز مورد تبعیض قرار می گیرند. پس از استقرار جمهوری اسلامی، وضعیت اجتماعی مسیحیان ایران نسبت به گذشته محدودتر شده و گزارش های متعددی از بازداشت و آزار مسیحیان به دلیل تلاش برای انجام علنی فرایض دینی شان منتشر شده است. تبعیض علیه اقلیت های مذهبی در سیستم حقوقی، در زمینه مسائل آموزشی و فرهنگی ، اجتماعی، و سیاسی، مخصوصا آشکار است.

منبع: 
گذار
سال انتشار: 
۱۳۸۵

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

 بهترین جنبه‌ این دوره، تحلیل‌های عینی از جامعه مدنی ایران بر اساس شواهد واقعی و ارائه راهکارهای مناسب خشونت‌پرهیز بود.
- نوشین، فارغ التحصیل دوره کنشگری و جنبش دانشجویی