مصمم به زیستن با آبرو: مبارزه فعالان کارگری ایران برای حقوق خود

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

کارگران ایرانی برای دفاع از حقوق و معیشت خود مبارزه می‌کنند. آن‌ها که از تشکیل اتحادیه‌های آزاد و مستقل قانونا محروم هستند، برای دستمزدهای مناسب، شرایط کاری بهتر و امنیت شغلی مبارزه می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند صدایشان شنیده شود و حقوق کارگریشان محترم شمرده شود. پاسخ حکومت به خواسته‌های کارگران خشونت‌آمیز بوده است. آن‌ها پیوسته فعالان اتحادیه‌ها را مورد حمله و آزار و اذیت قرار می‌دهند و بازداشت می‌کنند. بعضی از این فعالان در حال حاضر حکم‌های طولانی مدت زندان را می‌گذرانند.

منبع: 
عفو بین‌الملل
سال انتشار: 
۲۰۱۱