نامه آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از زندان اوین خطاب به سفرای خارجی بازدیدکننده از اوین

با خبر شديم چهارشنبه ١٤تير ٩٦برابر با ٥جولاي ٢٠١٧،هيئتي متشكل از ٤٥ سفير مقيم تهران از سوي سازمان زندان‌های ايران و نهاد حقوق بشر اسلامی دعوت به بازديد از زندان اوين شدند. طبيعی است كه حتی اگر در منازلمان مهمانانی را دعوت نماييم خانه را به بهترين شكل ممكن زيبا خواهيم كرد و طبيعی است كه همان فضاي روبروي اجراي احكام كنوني زندان اوين كه جايگاه اعدام و جوخه آتش زندانيان سياسي در دهه شصت بوده حالا در سال ٩٦ تبديل به محفل پذيرايی از ٤٥سفير شده است.

 

خطابمان با شماست، شما سفراى محترمی كه دعوت شديد تا از بخش‌هاي دلخواه آقايان در زندان اوين ديدن كنيد.همه شما و ما ميدانيم كه مدتهاست به دليل نقص فاحش حقوق بشر،ايران و خصوصاً سازمان زندان هاي ايران دستخوش تحريم شده اند سالهاست كه از سوي ايران به نمايندگان ويژه سازمان ملل(آقاي احمد شهيد و خانم عاصمه جهانگير) اجازه ورود به ايران و بازديد داده نشده است و حال شما سفراي مقيم تهران خواسته يا ناخواسته بلندگوي سياه نمايي ايران از وضع حقوق بشرش شديد.آيا آگاه هستيد كه به راستي زندان اوين شامل چند بند و چند بازداشتگاه مى باشد؟!آيا موفق شديد بندهاي ٢٠٩مربوط به وزارت اطلاعات ، دو الف مربوط به اطلاعات سپاه پاسداران و ٢٤١مربوط به اطلاعات قوه قضاييه ديدن كنيد؟!آيا سلول هاي انفرادي بدون پنجره و تهويه و سرويس بهداشتي آنها را ديديد؟!آيا سياه چالها و اتاق هاي تنگ و تاريك بازجويي هاشان را ديديد؟!آيا سلولهاي معروف قبر را به شما نشان دادند؟!هواخوري هاي سر بسته و چشم بند و دستبند را چطور؟!طبق اظهارات روزنامه هاي داخل ايران شما بزرگواران از حسن شرايط زندانيان و فضاي زندان شگفت زده بوديد!با چند زنداني هم صحبت شديد؟!آيا شما را از تعداد بازداشتها، مدت انفرادي ها، نحوه بازجويي ها و انواع شكنجه هاي جسمي و رواني مطلع كردند؟راستي چرا شما را به تنها بند زنانِ سياسى زندان اوين يعنى همين جايى  كه ما به اجبار در آن ساكنيم نياوردند؟! حتماً به شما هم گفته اند كه اوين بند زنان ندارد!!!! آرى دروغى  به بزرگى همان دروغ كه گفتند زندانىِ سياسى ندارند! مى دانيم كه نمى توانستيد و نمى توانيد چون نمى خواستند و نمى خواهند كه به پرونده هاى حتى تعدادى از زندانيان دسترسى داشته باشيد تا متوجه عمق فاجعه در خصوص زندانيان شويد !پس ما هم به همان فضايى مى پردازيم كه شما را شگفت زده كرده است! آيا به شما گفتند كه بند ٤ اين زندان كه از آن بازديد كرديد چگونه و توسط چه كسانى بازسازى و مجهز شده؟! لازم است بدانيد همان زندانيانى كه براى آن بند وساخت آن هزينه هاى ميليونى پرداختند را روز حضور شما در زندان به بهانه هاى دادگاه و بيمارستان از بند خارج كرده و به انفرادى هاى دوالف بردند و تا خروج شما از زندان در آنجا به اجبار ماندند كه نه آنها شما را ببينند و نه شما آنها را!! آيا به شما گفتند كه آن بند هم بند زندانيان مالى ست هم زندانيان سياسى و هم اراذل و اوباش؟؟!!

يك روز قبل از حضورتان در زندان اوين، ورود تمام روزنامه ها به بندهاى زندان ممنوع شد.نخواستند از وجود هم آگاه شويم تا مبادا پرده نمايششان به هر طريقى بر زمين افتد و حقيقت نمايان شود !! از بهداشت گفتند و گفتيد و از بهداشت زنان مى گوييم!از وضعيت بهدارى و داروهاى اشتباه! از نبود مواد ضدعفونى كننده و شوينده به بهانه تحريم و كسرى بودجه!! آيا ميدانيد چند زندانى مبتلا به ايدز و هپاتيت همراه با زندانيان ديگر گذران حبس مى كنند؟!! آيا به شما گفته اند كه براي زنان زنداني در اين زندان به دليل معذوريت شرعي معاينه توسط پزشك مرد،تزريق دارو و تست نوار قلب انجام نمي شود؟!آيا گفتند كه حتي يك پرستار زن براي انجام اين اموز براي ما زنان در اين زندان وجود ندارد؟!آيا مي دانيد چند صد يا هزار نفر زنداني به دليل آشاميدن آب ناسالم زندان از بيماري كليوي رنج ميبرند؟!آيا شما را با پزشكي با نام مستعار شهرياري آشنا كردند؟!پزشكي كه بدون معاينه و تنها از طريق نگاه پي به بيماري زنداني ميبرد و هرگز به دليل ترس از عواقب تشخيص ها و تجويزهاي اشتباهش و به  دليل جلوگيري از افشاي هويت حقيقي اش، مهري كه گوياي هويت وي است بر نسخه هايش ديده نمي شود!!!كاش در حين بازديد از زندان سوار بر آمبولانس بهداري اوين نيز مي شديد و از فقدان امكانات لازم در آن ديدن مى كرديد!كاش از ميزبانتان ميخواستيد كه فيلمهاي مربوط به ٢روز قبل از حضورتان در زندان را كه از طريق دوربين هاي زندان ضبط شده است،برايتان پخش كنند تا ببينيد وضعيت زندان و بهداشتش را!تا ببينيد لباس هاي فرم زندانيان را كه در داخل زندان به رنگ زرد و خارج از آن به رنگ آبي راه راه است!تا ببينيد درهايي كه پشت سر هم به روي زندانيان و حتي زندانبانهاي هر شيفت توسط سربازان پلمپ و قفل مى شود و ببينيد كه حتي براي خروج فوري و انتقال بيمار با وضعيت اورژانس به بيمارستان بايد منتظر باز شدن و فٓك پلمپ چند درب ماند!برا يتان از بند زنان زندان اوين مثال مى زنيم كه راه خروج اضطراري آن هم با ٣در و ٣قفل روي آن بسته است و محاسبه كنيد زمان باز شدن هر درب را پس از تماس ها و هماهنگي هاي لازم براي حضور سرباز و فك پلمپ!!!كاش مي ديديد كه چندين و چند زنداني به دليل نبود تخت روي زمين و موكتهاي حسينيه بندها و با كمترين فاصله از هم ميخوابند!كاش كمي هم از غذايي كه بين زندانيان پخش مى كنند ميل مى كرديد!آيا مى دانيد كه ما زندانيان مى بايست حتي لبنيات و سبزيجات و ميوه و پروتئين را با هزينه خود و با قيمت هاي چند برابر از فروشگاه زندان خريداري كنيم؟!چرا كه اندك جيره ماهانه مواد غذايي زندان فاسد و از تاريخ مصرفشان مدتها گذشته است!كاش برايتان شرح مى دادند كه چه ماهرانه از اين طريق تجارتي كلان راه اندازي كرده و ماهانه ميليونها سود مى برند!!و با اين حال آيا به اطلاعتان رساندند كه يك روز پيش از بازديدتان از زندان ،اين بزرگترين زندان ايران خالي از هر نوع وسيله نقليه بوده است؟ چرا كه راننده هاي تاكسي هاي ويژه انتقال زندانيان به مراكز درماني و دادگاهها به دليل عدم دريافت چند ماه حقوق خود از زندان در اعتراض و اعتصاب بودند و در محل كار خود حاضر نشدند!!!آيا شما را از وجود بندهلي متروكه ٣٥٠(بند سياسي آقايان)يا بند روحانيت آگاه كردند؟!آيا برايتان گفته شده كه چند زنداني تمام مدت حبسشان را در سلولهاي انفرادي بازداشتگاه ها مى گذرانند؟؟افرادي همچون محمد علي طاهري كه بيش از ٥سال است كه در سلولهاي انفرادي دو الف سپاه پاسداران به سر مي برد!و لازم است بدانيد ما زندانيان اين زندان برخلاف ادعاي رييس سازمان زندان ها (مصطفي محبي)نه هر هفته بلكه ماهي يك بار مى توانيم به صورت حضوري با خانواده هايمان ملاقات داشته باشيم، شما بزرگواران به راحتي مي توانستيد از طريق تصاوير ماهواره اي از جغرافياي دقيق اوين مطلع شويد.مى توانستيد از  طريق منابع موثق به گزارشات مختلف از بندهاي اوين و زندان هاي ايران دسترسي يابيد و حتي مى توانستيد با ذكر نام زندانيان سياسي،سراغي از آنها گرفته و درخواست ملاقات  با آنها را دهيد و با آگاهي قدم در اين زندان و بازديد  از آن گذاريد.

حال كه مى بايست اين مهم رخ مى داد و نداد از شما سفراي محترم و مي خواهيم در سياه نمايي ها از وضعيت زندان و زندانيان آن شريك نشويد و به صورت كاملاً سرزده  به اوين و قرچك و فشافويه و رجايي شهر و ...و زندان هاي شهرستان هاي ايران برويد تا از آن تصويري حقيقي به دست آريد،ما تعداد بيشماري از زندانيان سياسي در زندان هستيم چون خواستيم تصويري حقيقي از وضعيت نا بسامان حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران ارائه دهيم در اين راه متحمل هزينه هاي سنگين شده ايم و خانواده هايمان نيز به طرق مختلف مورد آزار و اذيت قرار گرفتند و حتي ما را از شما پنهان مى كنند !!ما كخ خواستيم حداقل بهبودي در شرايط زندان ها و براي زندانيان حاصل شود حال در زندانيم و شما سفراي گرامي به واسطه برنامه اي هدفمند و از پيش تعيين شده خواسته ما را به تعويق انداختيد چرا كه از شما و حضورتان در اين بزرگترين زندان ايران يعني اوين استفاده ابزاري شد تا در روزنامه هايشان تستر بزنند:(برخي كشورها و رسانه ها تصويري دروغين و نا صحيح از زندان هاي ايران نشان مى دهند!)از شما دعوت كردند تا از شما استفاده كنند و بتوانند با نمايش و فريب گزارشهاي نهادهاي حقوق بشري و بين المللي از زندانهاي ايران را بي پايه و اساس نام نهند.حال آنكه شما مى توانستيد  و ميتوانيد با تصويري حقيقي و نه نمايشي و نمادين از زندانهاي جمهوري اسلامي ايران ، بهبودي در شرايط آن حاصل فرماييد.

حال ما امضاكنندگان اين نامه از شما دعوت مى كنيم كه از سازمان زندان هاي جمهوري اسلامي ايران و نهاد حقوق بشراسلامي بخواهيد تا به گزارشگر ويژه سازمان ملل خانم عاصمه جهانگير اجازه ورود به ايران ،بازديد از زندان ها و ملاقات با زندانيان سياسي و فعالان اجتماعي را صادر كنند!!!

آتنا دائمي-گلرخ ايرايي

٩٦/٤/١٧

 

بند زنان زندان اوين

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

هرگاه در مورد دخالت سپاه در سیاست انتقادی می‌شود، می‌گویند که دارید «سپاه‌هراسی» می‌کنید. نظر شما در مورد عملکرد س… https://t.co/Ma7lsMqXPs
Tavaana (16 minutes ago)
RT @TavaanaTech: #هشدار : این سایت برای سرقت اطلاعات بانکی شما طراحی شده است. فیشینگ با عنوان "دفتر خدمات قضایی سامانه ابلاغ الکترونیک قضا…
Tavaana (49 minutes ago)
دخالت بی‌معنای نهادی به نام #امور_تربیتی در #آموزش_و_پرورش، محتوای درسی رادر جمهوری اسلامی،از استاندارد جهان آزاد خ… https://t.co/VuV9sMdLt2
Tavaana (2 hours ago)
مصونیت اجباری! طرح از بهنام محمدی #حجاب_اجباری #زنان #حقوق_زنان https://t.co/RYhqbokjU9 https://t.co/zjK1FHBAx8
Tavaana (3 hours ago)
#لری_الیسون در ۱۹۴۴ در برانکس نیویورک متولد شد. پس از پایان دبیرستان، به دانشگاه شیکاگو رفت تا در رشته #فیزیک تحصیل… https://t.co/SdEghY4N6W
Tavaana (5 hours ago)
طرح از اسد بیناخواهی برگرفته از اینستاگرام طراح #سوختبر_بلوچ #کولبر #سراوان_خونین https://t.co/dR5zuKR6tZ
Tavaana (10 hours ago)
من خودم سه بار کرونا گرفتم و با داروی امام رضا خوب شدم! عبدالحسین خسروپناه استاد حکمت اسلامی و دارای درجه اجتهاد د… https://t.co/idPGDfsUsu
Tavaana (12 hours ago)
ناهید شیرپیشه، مادر #پویا_بختیاری این عکس را در اینستاگرام خود قرار داده و نوشته: "پسرم قربون دستهای مردونه‌ات برم… https://t.co/hAk6UDhfqi
Tavaana (13 hours ago)