نظارت بر فساد دولتی

این درس به شرکت ‌کنندگان ایرانی خواهد آموخت چگونه، به گونه‌ای امن و مؤثر، فساد دستگاه‌های حکومتی را مورد نظارت قرار داده، به بایگانی، تحلیل، و رساندن موارد مشاهده‌ شده به اطلاع عمومی، همت گمارند. این درس، راه‌های شناسایی و هدف قرار دادن ریشه‌های فساد و نیز شیوه‌های چیره شدن بر موانع موجود در نظام حقوقی و محیط مدنی ایران در عین تعامل و مشارکت فعال در نظارت بر فساد دستگاه‌های اداری و حکومت را مد نظر قرار خواهد داد. درس فوق همچنین استفاده از ابزارهای پشتیبانی، راه‌ کارهای حقوقی و قانونی، روزنامه‌ نگاری شهروندی، شبکه‌های اجتماعی، و کسب توجه رسانه‌ای در مقابله با فساد در شرایط موجود ایران را به شرکت کنندگان آموزش خواهد داد. مدرس این دوره خانم شاسکا بایرلی است.

درس ها

این درس به شرکت ‌کنندگان ایرانی خواهد آموخت چگونه، به...
 فساد چیست و تعاریف اصلی آن از چه قرار است؟ پاسخ‌...
در جلسه دوم این دوره آنچه از پژوهش‌های بین‌المللی...
در جلسه سوم این دوره به واکنش‌های از بالا به پایین...
در جلسه چهارم این دوره رویکردهای پایین به بالا در مبارزه با...
در این جلسه به نمونه‌هایی از کمپین‌هایی که در...
در جلسه ششم دوره نظارت بر فساد دولتی شاسکا بایرلی به این...
در موقعیتی که در آن فساد، مصونیت و  سرکوب وجود دارد چه...
در جلسه هشتم دوره مبارزه با فساد دولتی شاسکا بایرلی به این...

دانلود