همکاری‌ها

 توانا مفتخر است که با همکاری نزدیک با بزرگترین سازمان های بین المللی، می تواند بهترین برنامه های آموزشی، منابع آموزش مدنی و ابزار های فنی را ارائه دهد.

Center for Civic Educationمرکز آموزش مدنی-"سی وی تاس"- برنامه آموزشی "بنیادهای دموکراسی" را برای ترجمه و مطابقت با وضعیت موجود ایران در اختیار توانا گذاشته است. "سی وی تاس" مهم ترین موسسه آموزش مدنی آمریکا می باشد و برنامه های مختلف و برجسته ای را برای آموزش و مبادله مدرسان، به اضافه برنامه های محلی، در سراسر آمریکا و ٦٥ کشور دیگر ارائه می نماید. مشارکت کنسرسیوم های دانشگاهی آمریکایی و نهادهای آموزشی دیگر با سازمان های غیردولتی و وزارت خانه های آموزش در کشورهای خارجی از برنامه های بین المللی "سی وی تاس" می باشند. "مرکز آموزش مدنی" به طور کلی اولین نهاد جهانی در آموزش مدنی موثر برای ترویج دموکراسی می باشد.

Freedom Houseخانه آزادی برنامه آموزشی "تارنمای دموکراسی" ( پروژه مشترک بین خانه آزادی و موسسه آلبرت شانکر) را برای ترجمه و مطابقت با وضعیت موجود ایران در اختیار توانا گذاشته است. خانه آزادی همچنین برای پخش ویدئوهای آموزشی با توانا همکاری نموده است. خانه آزادی سازمان مستقل، نگهبان و معتهد به گسترش دموکراسی در سراسر جهان می باشد. خانه آزادی چالش های آزادی را بررسی می نماید، خواهان افزایش آزادی های سیاسی و مدنی می باشد و از کنشگران کشورهای مربوطه حمایت می کند تا حقوق بشر و تحول دموکراتیک را ترویج نماید. خانه آزادی، که در سال ١٩٤١ (۱۳۲۰) تاسیس گردید، اولین سازمان آمریکایی طرفدار ارتقا آزادی در سطح جهانی بوده است.

The Albert Shanker Institute موسسه آلبرت شنکر برنامه آموزشی "تارنمای دموکراسی" (پروژه مشترک بین موسسه آلبرت شنکر و خانه آزادی) را برای ترجمه و مطابقت با وضعیت موجود ایران در اختیار توانا گذاشته است. موسسه آلبرت شنکر سازمان غیرانتفاعی و متعهد به چهار اصول می باشد: دموکراسی شکوفا، آموزش عمومی با کیفیت بالا، دادن حق آزادی بیان به افراد در موضوعات مربوط به کار و زندگی خود و بحث آزاد و شفاف در مورد تمام این مسائل. این موسسه، که در سال ١٩٩٨ میلادی (۱۳۷۷) تاسیس گردید، پیوندی میان رهبران و روشنفکران از احزاب سیاسی مختلف و از بخش های بازرگانی، کارگری، آموزشی و دولتی می باشد. موسسه آلبرت شنکر همچنین از تحقیقات حمایت می کند، تبادل افکار را ترویج می کند و جوینده روش های نوین و عملی برای مسائل آینده دموکراسی، آموزش و تشکیل اتحادیه می باشد.

Heartland Alliance   سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- در ارائه برنامه آموزشی و تدریس دوره "حقوق بشر و فشار روانی ناشی از آسیب ها" با توانا همکاری نموده است. اتحاد مرکزی که دفتر مرکزی آن در شیکاگو می  باشد، به کسانی که در فقر و یا وضعیت خطرناک می باشند کمک می کند تا امکان بهبود زندگی خود و رسیدن به حقوق خود را داشته باشند. در طول ١٢٥ سال اخیر، اتحاد مرکزی خانه های امن و با کیفیت بالا  ساخته و این امر را ترویج نموده است؛ همچنین از مردم بی خانمان، فقیر و یا بیماران مزمن پشتیبانی نموده است؛ این سازمان خدمات درمانی کامل در اختیار قربانیان فقر و آسیب های دیگر گذاشته و برای کسانی که در خطر فقر می باشند ابزاری فراهم نموده است تا وضعیت خود را بهبود بخشند؛ این سازمان همچنین برای گروه های دیگر، از جمله پناهندگان، مهاجران، قربانیان قاچاق و افراد در خطر تبعیض یا خشونت امکانات حمایتی فراهم نموده است.

New Tactics in Humanپروژه تاکتیک های جدید در حقوق بشر از مرکز قربانیان شکنجه با ارائه برنامه آموزشی و تدریس دوره "پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی در حقوق بشر" و وبینارهای "تاکتیک های جدید در حقوق بشر" با توانا همکاری نموده است. پروژه تاکتیک های جدید جمع طرفداران حقوق بشر بین المللی را گردآوری می نماید تا با هم تجربه ها، منابع و ایده های تاکتیکی خود را به اشتراک بگذارند و در تلاش خود برای دفاع از حقوق بشر پیشرفت نمایند. این پروژه دارای ١٣ سال تجربه در آموزش صدها فعال، تهیه و توزیع مطالب آموزشی و پرورش یک جامعه اینترنتی با بیش از ٣٠٠٠ کنشگر حقوق بشر می باشد.

George Washington University   دانشکده تحصیلات تکمیلی مدیریت سیاسی در دانشگاه جرج واشنگتن با ارائه برنامه آموزشی و تدریس دوره "ایجاد توانایی های رهبری" با توانا همکاری نموده است. دانشکده تحصیلات تکمیلی مدیریت  سیاسی به دانشجویان و افراد حرفه ای در مورد ابزارها، اصول و ارزش های دموکراسی مشارکتی آموزش می دهد تا آن ها آمادگی رهبری موثر، اخلاقی و حرفه ای در یک فضای بی طرف و در سطوح محلی، ملی و بین المللی را به دست بیاورند. دانشکده تحصیلات تکمیلی مدیریت سیاسی که در سال ١٩٨٧ میلادی (۱۳۶۶) تاسیس گردید، دانشکده پیشگام در مطالعه مدیریت سیاسی یا "سیاست عملی" می باشد. از زمان گشایش، برنامه آموزشی این دانشکده در آمریکا یگانه بوده است، و این هدف را داشته که از طریق آموزش تغییر مثبت در جامعه ایجاد نماید.