پدیده آبرو و اضطراب‌های جنسی

  •  پدیده آبرو٬ نشانه‌ها و آسیب‌های آن
  • اضطراب‌های جنسی و نشانه‌شناسی آن 

 وبینار سوم از مجموعه وبینارهای جنسیت٬ سکس و سلامتی٬ به پدیده آبرو٬ نشانه‌ها و آسیب‌های آن می‌پردازد. آبرو پدیده‌ای است که در حد فاصل "من" آنچه هستم٬ "من ایده‌آل" آنچه باید باشم و من "ایده‌آل اجتماعی" آنچه جامعه انتظار دارد من باشم٬ می‌روید. آبرو ساخته‌ای اجتماعی و فرهنگی است که در جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر شخصیت افراد به شخصیت ایده‌آل اجتماعی عمل می‌کند. در این صورت افراد واکنش‌های مختلفی به آن نشان می‌دهند که در این وبینار تشریح می‌شوند. مدنیت جدید یا رسمیت بخشیدن به آشتی با خود٬ بستر آمیزش اجتماعی مسالمت‌آمیز با دیگری را فراهم می‌آورد. ولی آبرو در جوامع سنتی یکی از نمادهای موفقیت است و شان و مرتبه اجتماعی افراد را تعیین می‌کند. قسمت دوم این وبینار اضطراب‌های جنسی٬ دلایل بروز این اضطراب‌ها٬ پیامدهای آن و موقعیت‌های اضطراب‌آفرین در پهنه سکس را دربرمی‌گیرد. همه‌گیری این اضطراب‌های جنسی در ایران غالب است و غلبه بر این اضطراب‌ها به گفتگو و اندیشیدن در این زمینه٬ حمایت خانواده‌ها٬ مهندسی اجتماعی و وضع قوانین مناسب نیاز دارد.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

محمد یزدی،عضو شورای نگهبان،گفته است:«عالمان دین امروزمی‌توانند باحضور آگاهانه دراین فضاها[#فضای_مجازی] نهایت استفاد… https://t.co/ibyEwWEJLY
Tavaana (2 hours ago)
یکی از قابلیت‌های جدید #iOS14 ویژگی App Library است. طبق آن اپلیکیشن‌هایی که کارایی مشابهی دارند، برای شما به صورت… https://t.co/tNAgLOCSHY
Tavaana (3 hours ago)
RT @TavaanaTech: ابزارهای برتر مدیریت رمز عبور با استفاده از ابزارهای مدیریت رمز عبور دیگر نیازی به به‌خاطرسپردن همه رمزهای عبور نیست... و…
Tavaana (4 hours ago)
RT @ps752justice: 3/ Emotional, families of the victims sing "Tulips Rise from the Blood of the Nation's Youth" at the #PS752 crash site.…
Tavaana (5 hours ago)
People gathered today in front of #NavidAfkari’s tomb and car, to lay flowers and commemorate him, chanting “Navid… https://t.co/6uRDLK8eF5
Tavaana (8 hours ago)
RT @RoyaTheWriter: 27 years ago today, four Iranian Kurdish leaders were assassinated at the Mykonos Restaurant in Berlin, Germany. #Kurds…
Tavaana (9 hours ago)
مهدی نصیری،سردبیر سابق روزنامه کیهان: ۷۰ درصد جامعه با حجاب اجباری مخالفند مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان م… https://t.co/xQlYgakpVU
Tavaana (9 hours ago)
میکونوس و نقاشی قهوه‌خانه "نقاشی قهوه‌خانه" کتابی است درباره خاطرات #کاظم_دارابی،عامل و سازماندهنده ترور میکونوس ک… https://t.co/VzvW9QS2yK
Tavaana (9 hours ago)