پيروزی بر خشونت: تامين امنيت زنان و دختران

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

این نوشتار به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. 

منبع: 
سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان
نویسنده: 
مهناز افخمی، هاله وزیری
سال انتشار: 
۲۰۱۲