چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد مالی

ابزارهای حقوقی مبارزه با فساد در کشورهای مختلف متفاوت است. کشورها عموما ابزارهایی را به کار می گیرند که با شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ، شان متناسب تر باشد. برخی کشورها به طور غیر مستقیم از طریق مقررات و مفاهیم کلی مندرج در قانون اساسی شان یا حتی قواعد رفتاری غیر رسمی فاقد قدرت اجرایی با فساد مقابله می کنند. برخی دیگر فساد را به طرز مستقیم تری کنترل می کنند و با استفاده از قوانین موضوعه، حوزه های مستعد فشار را سامان می بخشند. از آن جا که اعمال فسادآمیز در شرایط و موقعیت های مختلفی روی می دهد، عکس العمل های متفاوتی را طلب می کند. از این رو بسیاری از کشورها، ترکیبی از این رویکردها را به کارگرفته اند. سرانجام این که انتخاب روش ها بسته به اراده سیاسی، ماهیت و گستره اعمال فساد آلود و میزان تاثیرشان در جامعه متفاوت است.

تقسیم بندی: 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

پیام این هموطن را سال پیش منتشر کرده بودیم. خطاب به نیروهای مسلحی که به روی مردم اسلحه می‌کشند. این پیام همیشه مو… https://t.co/aISGlaOe09
توانا Tavaana (Just now)
قابل توجه مردم، چهره‌ها و جریان‌های سیاسی - با عزم و اراده‌ی جدی و با اتحاد و برنامه‌ریزی، بعد از استراحتی کوتاه،… https://t.co/4fQv7Pn6Ke
توانا Tavaana (2 hours ago)
در این سال جنون در این حمام خون به این رقص سماع در این صبح وداع بخوان تو همصدا آزاد ایران ما کاری از جمعی از هنرمن… https://t.co/5uBuA0HnB5
توانا Tavaana (5 hours ago)
…- Many men and women have been severely injured leading to various kinds of disabilities in the recent rev… https://t.co/IDh4x2E1qZ
توانا Tavaana (9 hours ago)
…since my right eye did not see anymore. I write 'one month and a half', do read it you, 'the toughest days of her… https://t.co/nmsVSBYm7u
توانا Tavaana (9 hours ago)
Suppression forces in Iran took one of Rahele Amiri's eyes. Sharing this image on Instagram, she wrote, “It’s be… https://t.co/2Vy0Fb5RQY
توانا Tavaana (9 hours ago)
RT @TavaanaTech: به نام خدای رنگین کمان چه حسرت‌ها و چه افسوس‌ها بر دل داغدار پدر و مادرها ماند! #کیان_پیرفلک https://t.co/d9StPtAR8b
توانا Tavaana (9 hours ago)
اجرای جمعی از دانشجویان موسیقی آزادی اگر می‌طلبی غرقه به خون باش کاین گلبن نوخاسته بی‌خار و خسی نیست هر سر به هوای… https://t.co/R8zpuzr5FW
توانا Tavaana (12 hours ago)