چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد مالی

ابزارهای حقوقی مبارزه با فساد در کشورهای مختلف متفاوت است. کشورها عموما ابزارهایی را به کار می گیرند که با شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ، شان متناسب تر باشد. برخی کشورها به طور غیر مستقیم از طریق مقررات و مفاهیم کلی مندرج در قانون اساسی شان یا حتی قواعد رفتاری غیر رسمی فاقد قدرت اجرایی با فساد مقابله می کنند. برخی دیگر فساد را به طرز مستقیم تری کنترل می کنند و با استفاده از قوانین موضوعه، حوزه های مستعد فشار را سامان می بخشند. از آن جا که اعمال فسادآمیز در شرایط و موقعیت های مختلفی روی می دهد، عکس العمل های متفاوتی را طلب می کند. از این رو بسیاری از کشورها، ترکیبی از این رویکردها را به کارگرفته اند. سرانجام این که انتخاب روش ها بسته به اراده سیاسی، ماهیت و گستره اعمال فساد آلود و میزان تاثیرشان در جامعه متفاوت است.

تقسیم بندی: 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

ما که عُرضه آبادانی ایران را نداریم، پس کشورهای آباد منطقه را هم ویران می کنیم! پیام چنین توییتی از سوی تندورهای ح… https://t.co/yVhGXv2RDc
Tavaana (5 minutes ago)
RT @vakilroaya: زندانیان سیاسی که با انگیزه‌های شرافتمندانه برای سایر انسان‌ها بپا خاستند، وقتی در زندان برای رسیدن به حقوق اولیه انسانی، ا…
Tavaana (2 hours ago)
خبرگزاری سپاه با انتشار عکسهایی از روند تکمیل سرداب الرأس‌الشریف در کربلا گزارش داده و پیش‌بینی کرده تا پایان سال ج… https://t.co/cARtab6xZX
Tavaana (3 hours ago)
RT @TavaanaTech: جمهوری اسلامی هنوز توطئه محدودسازی #اینترنت را با جدیت دنبال می‌کند، طرح صیانت سابق، زمستان امسال در زرورق جدیدی پیچانده و…
Tavaana (6 hours ago)
کاربر اینستاگرام خانم #زینب_موسوی که در چارچوب قوانین جمهوری‌اسلامی به انتقاد از برخی افراد و برخی تصمیم‌گیری‌ها م… https://t.co/OZvMVCNnY2
Tavaana (8 hours ago)
در شرایطی که نویسندگان و شاعران در زندان کشته شده و یا به خاطر خفقان و سرکوب ترک وطن می کنند، از بودجه بیت المال در… https://t.co/e4keM579Kk
Tavaana (9 hours ago)
مژگان کاووسی که از بازداشتی‌های آبان ۹۸ است، از زندان آزاد شده و طی یادداشت‌هایی، از مشاهداتش در زندان می‌نویسد. ای… https://t.co/HU0XBNGXrB
Tavaana (10 hours ago)
RT @ghalamfarsa: #دادخواهانِ_دربند با به خطر انداختن جانشان سعی دارند دنیا را بیدار کنند. صدایشان را باید منعکس کنیم. کاش دنیا کر و کور نب…
Tavaana (11 hours ago)