چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد مالی

ابزارهای حقوقی مبارزه با فساد در کشورهای مختلف متفاوت است. کشورها عموما ابزارهایی را به کار می گیرند که با شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ، شان متناسب تر باشد. برخی کشورها به طور غیر مستقیم از طریق مقررات و مفاهیم کلی مندرج در قانون اساسی شان یا حتی قواعد رفتاری غیر رسمی فاقد قدرت اجرایی با فساد مقابله می کنند. برخی دیگر فساد را به طرز مستقیم تری کنترل می کنند و با استفاده از قوانین موضوعه، حوزه های مستعد فشار را سامان می بخشند. از آن جا که اعمال فسادآمیز در شرایط و موقعیت های مختلفی روی می دهد، عکس العمل های متفاوتی را طلب می کند. از این رو بسیاری از کشورها، ترکیبی از این رویکردها را به کارگرفته اند. سرانجام این که انتخاب روش ها بسته به اراده سیاسی، ماهیت و گستره اعمال فساد آلود و میزان تاثیرشان در جامعه متفاوت است.

تقسیم بندی: 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

RT @fatemeekhtesari: من و تو در کنار هم به روز خوب می‌رسیم «کبوتر آزاد» کاری از گروه تارانتیست و مارجی لطف‌آبادی ترانه: سید مهدی موسوی دکلم…
توانا Tavaana (2 hours ago)
برای آزادی ... کاری از شروین حاجی‌پور #اعتصابات_سراسری #مهسا_امینی #MahsaAmini‌ #یاری_مدنی_توانا https://t.co/qhzNqzl74T
توانا Tavaana (6 hours ago)
امشب پنجم مهرماه، فیروزآباد فارس سیدعلی سرنگونه رضاشاه، روحت شاد #اعتراضات_سراسري #یاری_مدنی_توانا #مهسا_امینی… https://t.co/XkEWmfcv74
توانا Tavaana (7 hours ago)
امشب، ۵ مهر ۱۴۰۱ در مشهد - مرگ بر دیکتاتور #مهسا_امینی #اعتراضات_سراسری #یاری_مدنی_توانا #مشهد https://t.co/ygHowv3pEN
توانا Tavaana (8 hours ago)
تهران، نارمک ۵ مهر #مهسا_امینی #اعتراضات_سراسری #یاری_مدنی_توانا https://t.co/Hr7IrA1BEU
توانا Tavaana (10 hours ago)
بار دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور در سنندج طنین‌انداز شد. ویدیوهای دیگری از استفاده از بوق ممتد خودروها برای بین اعتر… https://t.co/iDthQw77bJ
توانا Tavaana (10 hours ago)
شعار مرگ بر دیکتاتور در حالی در محله ازگل تهران به گوش می‌رسد که خانه برخی از نیروهای سرشناس حامی جمهوری اسلامی در… https://t.co/OR5vpAZFqh
توانا Tavaana (10 hours ago)
ویدیویی به آموزشکده توانا رسیده است که از شکل‌گیری و ادامه اعتراضات در شهرک اکباتان تهران حکایت دارد. #مهسا_امینی… https://t.co/14RaViJSXU
توانا Tavaana (10 hours ago)