کلاس درس صد هزار نفری

 

هر شخصی هم دانش آموز است و هم معلم. این من هستم به همراه اولین معلمم یعنی مادرم. به همراه اولین معلمم یعنی مادرم. و این چیزی هست که درس می دهم. مقدمه ای بر هوش مصنوعی که به ۲۰۰ دانشجو در استنفورد آموزش می دهم. مقدمه ای بر هوش مصنوعی که به ۲۰۰ دانشجو در استنفورد آموزش می دهم. مقدمه ای بر هوش مصنوعی که به ۲۰۰ دانشجو در استنفورد آموزش می دهم. من و دانشجوها از این کلاس لذت میبریم. من و دانشجوها از این کلاس لذت میبریم. ولی چیزی که من متوجه اون شدم این هست که من یک موضوع مدرن و پیشرفته رو دارم درس میدم که من یک موضوع مدرن و پیشرفته رو دارم درس میدم که من یک موضوع مدرن و پیشرفته رو دارم درس میدم ولی تکنولوژی آموزشی را که به کار میبرم قدیمی است. در حقیقت تکنولوژی کلاسهای درس قرن ۱۴ است. در حقیقت تکنولوژی کلاسهای درس قرن ۱۴ است. در حقیقت تکنولوژی کلاسهای درس قرن ۱۴ است. نت برداری، تخته نویسی و چند نفر هم خواب در انتهای کلاس. نت برداری، تخته نویسی و چند نفر هم خواب در انتهای کلاس. نت برداری، تخته نویسی و چند نفر هم خواب در انتهای کلاس. (خنده) چیزی شبیه امروز. بنابرین من و دستیارم، سباستین فکر کردیم بنابرین من و دستیارم، سباستین فکر کردیم که راه بهتری هم باید وجود داشته باشد. ما خودمان را به چالش کشیدیم که یک کلاس آنلاین که مساوی یا بهتر از کیفیت کلاسهای استنفورد باشد که یک کلاس آنلاین که مساویی یا بهتر از کیفیت کلاسهای استنفورد باشد که یک کلاس آنلاین که مساویی یا بهتر از کیفیت کلاسهای استنفورد باشد و هرکسی از سراسر دنیا به صورت رایگان در آن شرکت کند. و هرکسی از سراسر دنیا به صورت رایگان در آن شرکت کند. ما ۲۹ جولای اطلاعیه این کلاس را منتشر کردیم و ظرف دو هفته ۵۰ هزار نفر در آن ثبت نام کردند. و ظرف دو هفته ۵۰ هزار نفر در آن ثبت نام کردند. و به ۱۶۰ هزار دانشجو از ۲۹۰ کشور دنیا افزایش پیدا کرد. و به ۱۶۰ هزار دانشجو از ۲۹۰ کشور دنیا افزایش پیدا کرد. ما هیجان زده بودیم که این نوع از مخاطبان را داریم و کمی هم وحشت زاده که هنوز کلاس را آماده نکرده بودیم. و کمی هم وحشت زاده که هنوز کلاس را آماده نکرده بودیم. (خنده) دست به کار شدیم. کارهای که بقیه انجام داده بودند را مطالعه کردیم چه چیزهائی را میتوانیم کپی کنیم و چه چیزهائی رامیتوانیم تغییر بدهیم. بنجامین بلوم کار بهترین معلمها در آموزش خصوصی را نشان داده بود و ما هم سعی کردیم همون ها را کپی کنیم. مثل من و مادرم، با وجود اینکه میدانستیم یک به هزاران نفر است. با وجود اینکه میدانستیم یک به هزاران نفر است. در اینجا یک دوربین بالای سر من است و وقتی دارم صحبت میکنم و روی یک کاغذ رسم میکنم ضبط میکند. و وقتی دارم صحبت میکنم و روی یک کاغذ رسم میکنم ضبط میکند. یک دانشجو میگفت " این کلاس شبیه نشستن در یک بار با یک دوست باهوش است یک دانشجو میگفت " این کلاس شبیه نشستن در یک بار با یک دوست باهوش است یک دانشجو میگفت " این کلاس شبیه نشستن در یک بار با یک دوست باهوش است که یک چیزهائی را دارد توضیح میدهد ، که همش رو نمیتونی بقاپی اما تا حدودی درک میکنی" که یک چیزهائی را دارد توضیح میدهد ، که همش رو نمیتونی بقاپی اما تا حدودی درک میکنی." و این دقیقا چیزی بود که ما میخواستیم بهش برسیم. تجربه خان آکادمی (Khan Academy) نشان میدهد که ویدئو های کوتاه ۱۰ دقیقه ای نتیجه بهتری از ضبط کردن سخنرانی چند ساعته و قرار دادن در یک صفحه کوچک دارد. که ویدئو های کوتاه ۱۰ دقیقه ای نتیجه بهتری از ضبط کردن سخنرانی چند ساعته و قرار دادن در یک صفحه کوچک دارد. که ویدئو های کوتاه ۱۰ دقیقه ای نتیجه بهتری از ضبط کردن سخنرانی چند ساعته و قرار دادن در یک صفحه کوچک دارد. که ویدئو های کوتاه ۱۰ دقیقه ای نتیجه بهتری از ضبط کردن سخنرانی چند ساعته و قرار دادن در یک صفحه کوچک دارد. ما حتی تصمیم گرفتیم که کوتاه تر و تعاملی تر کار کنیم. ما حتی تصمیم گرفتیم که کوتاه تر و تعاملی تر کار کنیم. ویدئو های ما به طور معمول دو دقیقه یا حتی کوتاه تر بود ویدئو های ما به طور معمول دو دقیقه یا حتی کوتاه تر بود ولی بیشتر از شش دقیقه نمیشد. بعد ما اون رو نگاه میداشتیم و یک آزمون میگرفتیم تا شبیه یک آموزش یک به یک بشود.(یک معلم و یک دانش آموز) و یک آزمون میگرفتیم تا شبیه یک آموزش یک به یک بشود.(یک معلم و یک دانش آموز) در اینجا من دارم توضیح میدهم که چطور یک کامپیوتر، گرامر زبان انگلیسی را برای تجزیه یک جمله به کار میبرد که چطور یک کامپیوتر، گرامر زبان انگلیسی را برای تجزیه یک جمله به کار میبرد و اینجا ویدئو نگاه داشته میشود و دانشجو باید بازخورد بدهد که آیا فهمیده مطلب چه بوده است و اینجا ویدئو نگاه داشته میشود و دانشجو باید بازخورد بدهد که آیا فهمیده مطلب چه بوده است و گزینه صحیح را علامت بزند قبل از اینکه ادامه بدهد . دانش آموزان بهترین یاد گیری را دارند وقتی به صورت فعالانه تمرین کنند. دانش آموزان بهترین یاد گیری را دارند وقتی به صورت فعالانه تمرین کنند. ما میخواستم که انها را با موارد مبهم درگیر کنیم و راهنمایی کنیم ما میخواستم که انها را با موارد مبهم درگیر کنیم و راهنمایی کنیم تا خودشان نکات کلیدی را ترکیب کنند. ما اغلب از این سولات که فرمول این است حالا بگو Y چنده وقتی X= 2 باشه اجنتاب کردیم. ما اغلب از این سولات که فرمول این است حالا بگو Y چنده وقتی X= 2 باشه اجنتاب کردیم. ما اغلب از این سولات که فرمول این است حالا بگو Y چنده وقتی X= 2 باشه اجنتاب کردیم. ما اغلب از این سولات که فرمول این است حالا بگو Y چنده وقتی X= 2 باشه اجنتاب کردیم. ما بیشتر سوالات باز برای اتنهای درس (open-ended questions) را ترجیح دادیم. یکی از دانشجوها نوشته بود " حالا من همه جا شبکه بیز و مثالهای تئوری بازی را دارم مشاهده میکنم." یکی از دانشجوها نوشته بود " حالا من همه جا شبکه بیز و مثالهای تئوری بازی را دارم مشاهده میکنم." یکی از دانشجوها نوشته بود " حالا من همه جا شبکه بیز و مثالهای تئوری بازی را دارم مشاهده میکنم." من این جواب را دوست دارم. این چیزی بود که ما قصد داشتیم بهش برسیم، ما نمیخواستیم که دانشجوها فرمول حفظ کنند؛ این چیزی بود که ما قصد داشتیم بهش برسیم، ما نمیخواستیم که دانشجوها فرمول حفظ کنند؛ ما میخواستیم که نگرش آنها را تغییر بدهیم. و موفق شدیم. ما میخواستیم که نگرش آنها را تغییر بدهیم. و موفق شدیم. ما میخواستیم که نگرش آنها را تغییر بدهیم. و موفق شدیم. یا بهتر است بگم دانشجوها موفق شدند. و این کمی عجیب است که ما میخواستیم آموزش سنتی را متوقف کنیم ولی کلاس را خاتمه دادیم که ما میخواستیم آموزش سنتی را متوقف کنیم ولی کلاس را خاتمه دادیم یعنی کلاس آنلاین را شبیه به کلاسهای سنتی دانشگاه خاتمه دادیم یعنی کلاس آنلاین را شبیه به کلاسهای سنتی دانشگاه خاتمه دادیم یعنی کلاس آنلاین را شبیه به کلاسهای سنتی دانشگاه خاتمه دادیم بیشتر کلاسهای آنلاین ویدئو های دارند که همیشه در دسترس هستند و هر زمان که شما بخواهید میتوانید ببینید. بیشتر کلاسهای آنلاین ویدئو های دارند که همیشه در دسترس هستند و هر زمان که شما بخواهید میتوانید ببینید. اما اگر شما هر زمانی این کار را بتوانید انجام دهید به این معنی است که شما اون را میتوانید فردا انجام بدید و اگر شما بتونید فردا انجام دهید یعنی ممکن است هیچوقت سراغش نروید. و اگر شما بتونید فردا انجام دهید یعنی ممکن است هیچوقت سراغش نروید. و اگر شما بتونید فردا انجام دهید یعنی ممکن است هیچوقت سراغش نروید.(خنده) بنابرین ما نوآوری را بر گرداندیم که داشتن زمان انجام وظیفه است بنابرین ما نوآوری را بر گرداندیم که داشتن زمان انجام وظیفه است(خنده) شما میتوانید ویدئو ها را در هر زمانی در طول هفته نگاه کنید شما میتوانید ویدئو ها را در هر زمانی در طول هفته نگاه کنید اما در انتهای هفته تکلیف باید انجام شده باشد. اما در انتهای هفته تکلیف باید انجام شده باشد. این باعث میشود که دانشجوها انگیزه برای ادامه دادن داشته باشند و به این معنی است هر کس در زمان مشخص بر موضوع مشخصی کار میکند، بنابراین اگر بروید در فروم (اتاق چت) در کوتاهترین زمان جواب را از فردی مشبه خودتون میتوانید بگیرید. بنابراین اگر بروید در فروم (اتاق چت) در کوتاهترین زمان جواب را از فردی مشبه خودتون میتوانید بگیرید. بنابراین اگر بروید در فروم (اتاق چت) در کوتاهترین زمان جواب را از فردی مشبه خودتون میتوانید بگیرید. و حالا به شما برخی از این فروم ها را نشان میدهم که توسط خود دانشجویان سازماندهی شده است. و حالا به شما برخی از این فروم ها را نشان میدهم که توسط خود دانشجویان سازماندهی شده است. از دافنی کولر و اندرو نگ ما مفهوم فلیپینگ (به استفاده از اینترنت در آموزش اطلاق می شود) را در کلاس یاد گرفتیم. از دافنی کولر و اندرو نگ ما مفهوم فلیپینگ (به استفاده از اینترنت در آموزش اطلاق می شود) را در کلاس یاد گرفتیم. دانشجوها ویدئو ها را میدیدند و با هم در باره اون بحث میکردند. دانشجوها ویدئو ها را میدیدند و با هم در باره اون بحث میکردند. دانشجوها ویدئو ها را میدیدند و با هم در باره اون بحث میکردند. از اریک مزور من در باره معلمی همزمان یاد گرفتم و اینکه همکلاسیها میتوانند بهترین معلمها باشند به خاطر اینکه انها کسانی هستند که بخاطر میاورند چیزهائی را که نمیفهمند. از اریک مزور من در باره معلمی همزمان یاد گرفتم و اینکه همکلاسیها میتوانند بهترین معلمها باشند به خاطر اینکه انها کسانی هستند که بخاطر میاورند چیزهائی را که نمیفهمند. از اریک مزور من در باره معلمی همزمان یاد گرفتم و اینکه همکلاسیها میتوانند بهترین معلمها باشند به خاطر اینکه انها کسانی هستند که بخاطر میاورند چیزهائی را که نمیفهمند. از اریک مزور من در باره معلمی همزمان یاد گرفتم و اینکه همکلاسیها میتوانند بهترین معلمها باشند به خاطر اینکه انها کسانی هستند که بخاطر میاورند چیزهائی را که نمیفهمند. سباستین و من برخی از اونها را فراموش کرده بودیم . مطمئنا ما نمیتونستیم یک کلاس بحث با دهها هزار دانشجوداشته باشیم بنابرین ما فروم های آنلاین را توسعه دادیم. بنابرین ما فروم های آنلاین را توسعه دادیم. بنابرین ما فروم های آنلاین را توسعه دادیم. و در آخرمن از "آموزش برای آمریکا "( یک سازمان غیر انتفاعی) آموختم که کلاس اساسا برای دادن اطلاعات نیست. و در آخرمن از "آموزش برای آمریکا "( یک سازمان غیر انتفاعی) آموختم که کلاس اساسا برای دادن اطلاعات نیست. و در آخرمن از "آموزش برای آمریکا "( یک سازمان غیر انتفاعی) آموختم که کلاس اساسا برای دادن اطلاعات نیست. مهمتر از آن ترغیب کردن و دادن اراده است. اون مهم بود که دانشجوها میدیدند که ما برای اونها سخت کار میکنیم و اونها هم دیگر را همراهی میکنند. اون مهم بود که دانشجوها میدیدند که ما برای اونها سخت کار میکنیم و اونها هم دیگر را همراهی میکنند. اون مهم بود که دانشجوها میدیدند که ما برای اونها سخت کار میکنیم و اونها هم دیگر را همراهی میکنند. الان، کلاس ۱۰ هفته است که ادامه پیدا کرده است و در انتها نیمی از ۱۶۰۰۰۰ دانشجو حداقل یک ویدئو در هفته دیده اند، و در انتها نیمی از ۱۶۰۰۰۰ دانشجو حداقل یک ویدئو در هفته دیده اند، و بیشتر از ۲۰۰۰۰ نفر تمام تکلیف را تمام کرده اند. بین ۵۰ تا ۱۰۰ ساعت. و بیشتر از ۲۰۰۰۰ نفر تمام تکلیف را تمام کرده اند. بین ۵۰ تا ۱۰۰ ساعت. اونها این برگه را وقتی تکمیل کردند گرفتند. ما چه چیزی یاد گرفتیم؟ ما ایده های جدید و قدیم را امتحان کردیم و با هم ترکیب کردیم، اما ایده های زیادی برای تست کردن باقی مانده است. ما ایده های جدید و قدیم را امتحان کردیم و با هم ترکیب کردیم، اما ایده های زیادی برای تست کردن باقی مانده است. ما ایده های جدید و قدیم را امتحان کردیم و با هم ترکیب کردیم، اما ایده های زیادی برای تست کردن باقی مانده است. سباستین در حال آموزش کلاس دیگری است. من یکی دیگر در پاییز انجام میدهم. سباستین در حال آموزش کلاس دیگری است. من یکی دیگر در پاییز انجام میدهم. استانفورد کرسرا ، وداکیتی و م.آی.تکس و دیگران کلاسهای بیشتری را برگزار میکنند. استانفورد کرسرا ، وداکیتی و م.آی.تکس و دیگران کلاسهای بیشتری را برگزار میکنند. زمان واقعا هیجان انگیزی است. برای من بیشترین هیجان را دارد چرا که با داده هایی که جمع کردیم زمان واقعا هیجان انگیزی است. برای من بیشترین هیجان را دارد چرا که با داده هایی که جمع کردیم. زمان واقعا هیجان انگیزی است. برای من بیشترین هیجان را دارد چرا که با داده هایی که جمع کردیم. ما هزاران فعل و انفعال برای هر دانشجو به ازای هر کلاس و میلیاردها فعل و انفعال با هم جمع آوری کردیم ما هزاران فعل و انفعال برای هر دانشجو به ازای هر کلاس و میلیاردها فعل و انفعال با هم جمع آوری کردیم ما هزاران فعل و انفعال برای هر دانشجو به ازای هر کلاس و میلیاردها فعل و انفعال با هم جمع آوری کردیم و حال میتوانیم انها را تجزیه و تحلیل کنیم و وقتی از انها آموختیم آزمایشهامون را انجام بدهم و اون زمانی است که انقلاب ایجاد خواهد شد. و حال میتوانیم انها را تجزیه و تحلیل کنیم و وقتی از انها آموختیم آزمایشهامون را انجام بدهم و اون زمانی است که انقلاب ایجاد خواهد شد. و حال میتوانیم انها را تجزیه و تحلیل کنیم و وقتی از انها آموختیم آزمایشهامون را انجام بدهم و اون زمانی است که انقلاب ایجاد خواهد شد. و حال میتوانیم انها را تجزیه و تحلیل کنیم و وقتی از انها آموختیم آزمایشهامون را انجام بدهم و اون زمانی است که انقلاب ایجاد خواهد شد. و شما قادر خواهید بود نتایجی را از نسل جدیدی از دانشجوهای شگفت انگیز ببینید. و شما قادر خواهید بود نتایجی را از نسل جدیدی از دانشجوهای شگفت انگیز ببینید. (تشویق)

تقسیم بندی: 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرد که تا سال ۹۹، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کردند - اما… https://t.co/cfyh93wtKI
Tavaana (29 minutes ago)
فرماندار اردستان از دستگیری یک نفر به اتهام «تخریب» تندیس آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در این… https://t.co/8DlJAVR1Qn
Tavaana (2 hours ago)
زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۱۴ دراین برنامه به آخرین اخبارمربوط به زندانیان سیاسی ووضعیت آن‌ها پرداخته شده.آ… https://t.co/INCi0H5vwL
Tavaana (11 hours ago)
زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت پرونده ویژه: صبا کردافشاری و راحله احمدی، زندانیان سیاسی با حضور آرش صادقی امیر… https://t.co/hn3NyvvmP0
Tavaana (12 hours ago)
همان اکانت که تصویر مسیح علی‌نژاد را گذاشته بود، حالا از تصویر محمود احمدی‌نژاد استفاده کرده است. جالب اینکه ۱۳ هزا… https://t.co/dly3EOQYzx
Tavaana (12 hours ago)
یکی از روش‌هایی که ارتش سایبری به کار می‌گیرد، استفاده از اکانت‌های فیک است. این اکانت‌ها، هر از چندی با تصاویر مخت… https://t.co/IsD3034R10
Tavaana (12 hours ago)
امروز زادروز ندا آقاسلطان بود. بیش‌تر خبرگزاری‌های جهان از ندا به عنوان نماد اعتراضات و گواهی بر سرکوب خشونت‌بار م… https://t.co/AbM8x92mBL
Tavaana (13 hours ago)
مبارزات مدنی- ۱۵ در این برنامه حمید آصفی، کنشگر سیاسی به موضوع گذار غیرخشونت‌آمیز می‌پردازد. - این برنامه ۱۲ دی ۱۴… https://t.co/QXLgpIxkpw
Tavaana (15 hours ago)