یاری

با کمک مالی به "توانا" به برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین ایمن و پایدار در زمینه هایی چون  توسعه‌ دموکراتیک، دفاع از حقوق بشر و کنشگری مدنی جهت تقویت جامعه مدنی ایران یاری خواهید رساند. یاری شما باعث تقویت کنشگران مدنی و بسط جامعه مدنی ایران می شود.

برای پرداخت با کارت اعتباری اینجا کلیک کنید. این کمک از مالیات شما کسر خواهد شد.

از شما برای پشتیبانی‌ توانا سپاس گزاریم!

Donation Impact

How your donations help