جلسه دوم: خانواده و آشکارسازی

هدف: آشنایی با دیدگاه خانواده ها در ارتباط با اعضای دگرباش شان و اینکه چه زمانی آشکارسازی کردن مفید خواهد بود و چه شرایطی برای آشکارسازی لازم است.

 

در این جلسه به موضوعات زیر خواهیم پرداخت:

  • آشکارسازی؛ چالش ها٬ شرایط و پیش نیازهایش
  • آشنایی با پروسه ی مرسوم پذیرفتن فرزندان دگرباش توسط خانواده
  • زمان مورد نیاز برای آشکارسازی و دوری از جدال
  • انقلاب خانوادگی
یادداشت های درسی: 

درس ها

این دوره که پیش از این تحت همین عنوان به‌وسیله...
جامعه ی دگرباشان کیست؟ چه کارهایی تا به حال انجام شده است و...
هدف: آشنایی با دیدگاه خانواده ها در ارتباط با اعضای دگرباش...
هدف: آشنایی با پروسه ی پناهندگی دفاتر کمیسریای عالی...
هدف: آشنایی با دگرباش بودن٬ نیازها و چالش های فردی و...
 هدف: آشنایی با بیماری های آمیزشی به خصوص تفاوت اچ.آی....
هدف: آشنایی با مقوله های هجنسگراستیزی٬ دگرجنسگونه ستیزی و...
هدف: چطور یک مدیر باشیم هدف های جامعه را تعیین کنیم و برای...
هدف: آشنایی با نحوه های تماس با جامعه ی بزرگ ایرانی و...