استراتژی های تعامل عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

این وبینارها به دانشجویان شیوه ها و مطالعات موردی برای تعامل آنلاین را ارائه می کنند. این وبینارها شما را با شیوه های مفیدی آشنا می کند که از طریق آن ها می توان تعامل بیشتری در محیط آن لاین ایجاد نمود. در این دوره تجارب مفیدی در ارتباط با این موضوع در اختیارتان قرار می گیرد.

وبینار اول: ایجاد انجمن آن لاین

وبینار دوم: اقدام فوری