اقلیت‎ها و سیاست فرهنگی

این دوره تلفیقی، به مثابه پلی است میان فیلم، موسیقی، ادبیات و غیره، که به شرکت کنندگان درک درستی از فرهنگ سازمان‎های سیاسی، زبان سیاسی، و قانون ارائه می‎دهد. با بررسی مواردی مانند بسیج از منظر سیاست فرهنگی، شرکت کنندگان خواهند آموخت که چطور هم سرکوب کنندگان و هم آزادی خواهان از شاخصه‎های فرهنگی برای موقعیت سیاسی خود استفاده می‎کنند. شرکت کنندگان تبلیغات رسمی دولت، محصولات فرهنگی، و برنامه‎های آموزشی که توسط دولت‎های غیر دموکراتیک از جمله ایران تهیه می‎شود، و همچنین محصولات فرهنگی مانند ادبیات، فیلم، شعر، موسیقی، و هنر (که غالباً هم به​ صورت زیرزمینی) توسط ایرانیان و کسانی که تحت نظام دیکتاتوری در پی آزادی هستند تولید می‎شود را مورد کند و کاو قرار خواهند داد. سخنرانان میهمان با توجه به موسیقی ایرانی، ادبیات، و جامعه سینمایی دیدگاه‌های متفاوتی را از تقابل هنر و سیاست ارائه می‎دهند. مطالب بر حول محور مقاومت، آگاهی، تفاوت‌ها، مسئولیت فردی، اعتماد، مشارکت گرایی، و اقدام سیاسی متمرکز خواهد بود.

ثبت نام کنید

درس ها

این دوره تلفیقی، به مثابه پلی است میان فیلم، موسیقی، ادبیات...
در این جلسه تأثیر متقابل فرهنگ، حقوق و سیاست را از منظر...
در این جلسه تعاریفی از اقلیت مطرح می‌شود و به این می...
در این جلسه به مسأله اقلیت مرئی و اقلیت نامرئی و موضوع غیاب...
در این جلسه به موضوع بی‌جنس‌گرایی می‌پردازیم...
در این جلسه دو موضوع متفاوت را بررسی می‌کنیم:۱. جنسیت...
در این جلسه به مفهوم مطلق‌گرایی فرهنگی و هویتی می...
در این جلسه معلولیت را به منزله نوعی هویت جدید معرفی می...
در این جلسه برای نتیجه‌گیری، مطالب جلسات قبل را مرور...