مدرسان توانا

آرش آبادپور منصور اسانلو لادن برومند نانسی پیرسن
آرش آبادپور 
تکنولوژی 
منصور اسانلو
حقوق و تشکل‌های کارگری 
لادن برومند 
تاریخ، حقوق بشر 
نانسی پیرسن
کنشگری
 
سعید پیوندی اسکات پورتمن مهدی جامی رامین جهانبگلو
سعید پیوندی
نظام آموزشی ایران  
اسکات پورتمن
درمان تروما  
مهدی جامی 
روزنامه‌نگاری
رامین جهانبگلو
خشونت‌پرهیزی
 
مهدی خلجی پرویز دستمالچی نیما راشدان احمد رافت
مهدی خلجی
اسلام
پرویز دستمالچی 
دموکراسی، ترور دولتی
نیما راشدان 
تکنولوژی  
 احمد رافت
روزنامه‌نگاری  
 
محسن سازگارا سعید سبزیان ابراهیم سلطانی حسن شریعتمداری
محسن سازگارا 
دموکراسی   
 سعید سبزیان 
بلاغت و حقوق معلولین  
ابراهیم سلطانی 
دموکراسی
حسن شریعتمداری 
دموکراسی   
 
کتلین شیفر کامیار علایی مهرانگیز کار سیمین فهندژ
کتلین شیفر  
رهبری 
 کامیار علایی 
بهداشت عمومی 
مهرانگیز کار 
 حقوق زنان
سیمین فهندژ
حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی  
 
گلریز قهرمان نازیلا قانع ایوان مارویچ مجید محمدی 
گلریز قهرمان 
حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی  
نازیلا قانع
حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی
ایوان مارویچ
کنشگری 
مجید محمدی
جامعه مدنی
 
مریم معمارصادقی   شبنم معینی‌پور ابراهیم نبوی
مریم معمارصادقی
جامعه مدنی  
شبنم معینی‌پور
حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی  
ابراهیم نبوی 
طنز نویسی  
متیو هیبرت 
آموزش
 
محمدرضا نیکفر سوزانا ویلا  

محمدرضا نیکفر
دموکراسی  
سوزانا ویلا
تکنولوژی
هوداد طلوعی
حقوق دگرباشان
حسین قاضیان
دموکراسی

حسین رئیسی
حقوق بشر
حسین باستانی
روزنامه‌نگاری
مهدی عربشاهی
کنشگری
اکبر کرمی  
جنسیت و سلامتی

کاظم علمداری
جامعه‌شناسی
پروین بختیارنژاد
حقوق زنان
لئو کیسی 
حقوق کار و دموکراسی
جی دلمیج  
بلاغت و حقوق معلولین

شهرام خلدی
حقوق اقلیت‌ها در دموکراسی‌ها
آرشام پارسی 
حقوق دگرباشان 
سام خسروی فرد
محیط زیست
محمد اولیایی فرد
حقوق زندانی

محمد یوسف رشید
تاثیرگذاری بر انتخابات با حمایت‌گری مطالبه‌محور
شهرزاد پورعبدالله
سلامت روح و روان
آندره بلیک
استانداردهای انتخابات آزاد و منصفانه
شاسکا بایرلی
نظارت بر فساد دولتی
     

 

 

  محمد فرید افغانزی
دستیابی به انتخابات آزاد و منصفانه