مجموعه سخنرانی‌های روشنفکران

سخنرانی های تصویری توسط کارشناسان، محققین و روشنفکران معروف از سراسر جهان را تماشا کنید. می توانید ویدئوها را تماشا کنید و یا دانلود نمایید و در مورد مردم سالاری، استبداد، حقوق بشر، تکنولوژی، و غیره یاد بگیرید.