درس‌هایی از هولوکاست

هدف دوره آموزشی درس‌هایی از هولوکاست، ارتقای درک شرکت‌کنندگان از فاجعه بزرگ هولوکاست و تبعیض و نژادپرستی در جهان مدرن است. در این دوره شرکت‌کنندگان با سابقه خشونت و نژادپرستی و به طور خاص جرایم علیه بشریت که توسط آلمان نازی انجام شد، آشنا می‌شوند. این دوره رویکرد صرفا تاریخی نخواهد داشت، بلکه مسائل را با استفاده از چارچوب فلسفه سیاسی بررسی خواهد کرد. در پاسخ به انکار سیستمیک هولوکاست و در سطحی وسیع‎‌تر نادیده گرفتن تاریخ یهودیان در ایران، و همچنین آزار و اذیت مستمر بهاییان، در این دوره ریشه‌یابی و علل هولوکاست و تاریخ مدرن آزار و اذیت و نسل‌کشی در سطح جهان مورد بررسی قرار می‌‎گیرد. به طور ویژه بر درس‌هایی برای پیش‌گیری از وقوع نسل‌کشی در آینده تأکید خواهد داشت.

 

درس ها

هدف دوره آموزشی درس‌هایی از هولوکاست، ارتقای درک شرکت...
در جلسه اول، به اهمیت یادگیری و بحث در مورد هولوکاست با...
هولوکاست، هشدار نسبت به یک خطر است؛ خطر اینکه در صورت...
در جهان باستان که در آن مردم به پانتئون‌های خدایان نیک...
چگونه فاشیسم، نازیسم، و رایش سوم را تعریف می‌کنیم؟ در...
این جلسه با توضیح ریشه‌های یهودستیزی در اروپا و آلمان...
در این جلسه بر روی این موضوع تمرکز خواهد شد که چرا هولوکاست...
در این جلسه، به بررسی بعضی از بحث‌برانگیز‌ترین...
در جلسه آخر به موضوع انکار هولوکاست پرداخته می‌شود و...