اقتصاد

عنوانsort descending نویسنده خلاصه
تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران داود بهبودی، حسین اصغرپور، فرانک باستان، یزدان سیف در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمد‌ها، می‌­تواند با تاثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای...
آزادی اقتصادی - با این که برای تضمین آزادی اقتصادی، معاهدات بین المللی وجود ندارد، با این حال کم تر نظریه پرداز سیاسی امروزه در رابطه بین اقتصاد آزاد و بازار محور به معنی عام کلمه و نطام سیاسی آزاد تردید دارد.
آزادی اقتصادی: ایران - این مقاله به صورت آماری وضعیت اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. این منبع به انگلیسی می باشد.
آزمون های تجربی داده های کشورهای اروپای شرقی بر اساس کشور و زمان در مدل توسعه خصوصی سازی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها از سه بانک مختلف گرفته شده‌اند: «شاخص های توسعه جهان» از بانک جهانی، «شاخص...
اخلاق در تجارت جان دی. سالیوان، الکساندر ِاشکُلنیکُف بسیاری از فیلسوفان اولیه در زمینه نظریه پردازی بازار آزاد نظیر آدام اسمیت و دیوید هیوم مترصد ایجاد یک بنیاد یا مجموعه قوانین اخلاقی برای اداره عملیات بازرگانی بوده اند. اطمینان از سلامت معاملات درون...
اصلاحات اقتصادی: چالش‌ اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا آنا نادگرودکیویز فشار جمعیتی، بخش دولتی ناکارآمد و نیاز به ایجاد بخش خصوصی به عنوان مهم ترین چالش های اصلاحات اقتصادی دهه های آینده در خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح هستند. نویسنده تاکید دارد که سرمایه گذاری بر روی...
اصول تجاری برای مقابله با رشوه خواری: ایجاد روح امانت داری در خاورمیانه و آفریقای شمالی آنا نادگرودکیویز مبارزه با رشوه خواری و سایر اشکال فساد به عنوان قسمتی از اصلاحات گسترده حاکمیت در بخش های خصوصی و دولتی در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی معرفی شده اند. نویسنده عنوان می کند که باید نقش بخش خصوصی...
ایران در شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۴ بنیاد هریتیج امتیاز ایران در آزادی اقتصادی برابر با ۳. ۴۰ است که آن را از میان ۱۸۶ کشور در جایگاه ۱۷۳ در رتبه بندی جهانی نشانده است. امتیاز ایران در مقایسه با سال گذشته ۹. ۲ کاهش یافته است که از افت عملکرد آن در...
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻓﺴﺎد ﻣﺎلی در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی (رویکرد اقتصادی) ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎدقی، ﻋﺒﺎس ﻋﺼﺎری آرانی، وﺣﻴﺪ ﺷﻘﺎقی ﺷﻬری اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی، ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﭼﮕﻮنگی ﻣﺪلﺳﺎزی رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺪیدی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺴﺎد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، روند شاخص فازی فساد در ایران در سال های...
بحران در اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران - نحوه آغاز بحران مالی جهانی در بازار مسکن آمریکا و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران و به طور خاص بر سازمان تامین اجتماعی ایران در این مقاله تشریح شده است. در این نوشته پیش بینی شده است که با ادامه بحران و...
بررسی ریشه‌های مالی تورم در ایران (با تاکید بر کسری بودجه) ابراهیم حسینی‌نسب، مهدیه رضاقلی‌زاده همانگونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به عنوان پدیده‌ای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه‌یابـی دقیق...
تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی خسرو پیرایی، بهاره دادور پدیده تورم به ویژه در نرخ‌های بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می‌نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می‌شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم...
تورم و رکود هرمز ممیزی دولت در ایجاد و افزایش پدیده تورم در اقتصاد از طریق چاپ بی رویه اسکناس نقش و مسئولیت اساسی دارد. نویسنده اذعان می کند که هربار که پولی اضافه چاپ می شود، آن پول در واقع حکم مالیاتی را دارد که بر...
توسعه اقتصادی و مالیه اسلامی ضمیر اقبال و عباس میرآخور این نوشتار تلاشی در جهت روشن ساختن برخی از ویژگی‌های اصلی مالیه اسلامی مربوط به توسعه اقتصادی است. این منبع تنها به زبان انگلیسی است.
ثروت ملل آدام اسمیت٬ مترجم: سیروس ابراهیم‌زاده آدام اسمیت٬ فیلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی است که از نظریه پردازان اصلی نظام سرمایه داری مدرن به شمار می‌رود. از او به عنوان پدر علم اقتصاد مدرن نام می‌برند. کتاب ثروت ملل٬ در سال ۱۷۷۶ ٬سالی که اعلامیه...
جمهوری اسلامی و اقتصاد ملی: ناکامی بزرگ فریدون خاوند بحران سیاسی بزرگی که جمهوری اسلامی را در بر گرفته عوامل فراوان دارد که شماری از آنها از پدیده های  اقتصادی منشا می گیرند. تردیدی نیست که انحطاط اقتصادی، بی کفایتی آشکار در سیاست گذاری توسعه و نیز...
خصوصی سازی از دیدگاه سیاسی-اقتصادی با نگاهی عمیق تر به «اقتصاد سیاسی- خصوصی سازی»، نویسنده شناسایی نیروهای اجتماعی و خواسته های آنان و نیز مواردی که در برابر انجامش مقاومت می کنند را، با اهمیت معرفی کرده و معتقد است، آن عوامل «جهت و...
خصوصی سازی در کشورهای درحال توسعه ژان کلود کوزه،عمران قیود حامی، نرگس بوبکری نویسندگان، خصوصی سازی در بیست سال گذشته را به معنی انتقال اموال عمومی از طرف حکومت به بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی معرفی کرده اند. بر اساس مدل ارائه شده که در دستور کار بیش از ۱۲۰ کشوردر حال توسعه...
خصوصی سازی شرکت های دولتی بررسی روند خصوصی سازی و تبدیل شدن آن به یکی از کلیدی ترین عناصر توسعه بین المللی در اکثر کشورها درچند دهه اخیر محور اصلی این نوشتار است. نویسنده همچنین به این موضوع پرداخته است که چرا درآمد های...
ذهنیت ضد سرمایه دارانه ﻟﻮﺩﻭﻳﮓ ﻓﻮﻥ ﻣﻴﺰﺱ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺍﺭی ﻣﺪﺭﻥ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮه ﻛﺎﻻ ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺮﻑ ﺗﻮﺩه‌های ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ. ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﺮﻛﺖ به ﺳﻮی ﺑهبود ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎنی ﻛﻪ به ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲﺍﻧﺠﺎﻣﺪ....
رانت، فساد مالی – اداری حسین رفیعی حسین رفیعی (ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠمی داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان) در این پژوهش راﺑﻄﻪ راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ﻣﺎلی – اداری را در دوران ﺳـﺎزﻧﺪگی (۷۶-۶۸) بررسی می کند و با آمار و ارقام منتشر شده در این مورد به ارزیابی موضوع می...
راهکار خصوصی سازی پنه لوپ بی پرایم پنه لوپ بی پرایم، اقتصاد دان آمریکائی متخصص در اقتصاد چین افزایش هزینه های ناشی از دگرگونی های اقتصادی اجتماعی و تکنولوژیکی را برآورد کرده و اثر آن را برکاهش درآمد دولت و پی آمدهای اجتماعی آن معرفی...
سرمایه داری و آزادی میلتون فریدمن فریدمن «تعامل دولت و فرد» را محور نوشته خود قرار داده است. وی با اشاره به مسئولیت های این دو در برابر هم، از کلیشه های موجود در این باره انتقاد کرده و سعی دارد تا نگاهی لیبرال مبتنی بر حقوق فردی...
سرمایه داری پایدار کارآفرینانه ویلیام جی. باومل، رابرت ای. لتن، کارل جی. شرام جهش در رشد بهره وری در ۱۵ سال گذشته در ایالات متحده موضوع تحقیق نویسنگان است، آن ها این جهش را عموما به پیشرفت ها در تولید و کاربرد فن آوری اطلاعات نسبت می دهند. در چند دهه گذشته اقتصاد آمریکا به...
شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۱ تری میلر، کیم آر. هلمز و دیگران شاخص آزادی اقتصادی، پیشرفت کشور‌ها را در زمینه دستیابی به آزادی اقتصادی بر مبنای آزادی تجارت، آزادی کسب و کار، آزادی سرمایه گذاری، و حقوق مالکیت می‌سنجد. این گزارش تنها به زبان انگلیسی است.
شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۲ تری میلر، کیم آر. هلمز و دیگران گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۲، تحولات سیاست‌های اقتصادی را در ۱۸۴ کشور از نیمه دوم سال ۲۰۱۰ تحلیل می‌کند. در این گزارش، کشور‌ها در دستیابی به آزادی اقتصادی بر مبنای آزادی تجارت، آزادی کسب و کار،...
شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۳ تری میلر، کیم آر. هلمز و دیگران شاخص آزادی اقتصادی، پیشرفت کشور‌ها را در زمینه دستیابی به آزادی اقتصادی بر مبنای آزادی تجارت، آزادی کسب و کار، آزادی سرمایه گذاری، و حقوق مالکیت می‌سنجد. این گزارش تنها به زبان انگلیسی است.
شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۴ تری میلر، آنتونی بی. کیم، کیم آر. هلمز و دیگران گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۴ حاکی از این است که آزادی اقتصادی با صعود به بالا‌ترین نقطه در بیست سال اخیر، بار دیگر رو به افزایش است. این منبع تنها به زبان انگلیسی است.
شاخص استنباط بین‌المللی از فساد ۲۰۱۳ در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در ۱۷۷ کشور جهان، به هر کشور نمره‌ای اختصاص داده می‌شود که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) متغیر است. در...
شاخص استنباط بین‌المللی از فساد ۲۰۱۴ در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی، به هر کشور نمره‌ای اختصاص داده می‌شود که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) متغیر است. در گزارش سال ۲۰۱۴ هیچ...
فرهنگ مفاهیم و علوم اقتصادی این مفاهیم برگرفته از فرهنگ علوم اقتصادی (انگلیسی- فارسی) تالیف دکتر منوچهر فرهنگ می باشد.
فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه عبدالرحمن افضلی این مقاله در پی تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تاثیر آن بر توسعه است. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده و سپس به انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می شود. این مقاله علل موثر در...
فساد اداری و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور جمال محمدی فساد اداری با هدر دادن منابع ملی همراه است؛ در حالی که این منابع باید به شیوه های درست و در جایگاه اصلی خود مورد بهره برداری قرار گیرند تا موجب رشد و شکوفایی و پویایی اقتصاد کشورگردد. این مقاله در پی...
فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی يوسف محنت‌فر فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مساله اساسی مورد نظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های...
فساد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: ایران) شهزاد برومند این مقاله اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحلیل می‌کند. در بیشتر مطالعات صورت گرفته برای محاسبه شاخص فساد، برای راحتی کار، داده‌...
نتیجه‌گیری‌هایی از روش‌شناسی اقتصاد مارک بلاگ، مترجم: حمید ناظمان در این کتاب، کلیاتی از روش شناسی اقتصاد توضیح داده شده است و به شرح مفاهیمی چون بحران در علم اقتصاد جدید، سنجش بدون نظریه علمی، ابطال پذیری در اقتصاد نظری و اقتصاد سنجی کاربردی می پردازد.
نقدی بر مارکسیسم یدالله موقن یدالله موقن در این مقاله اندیشه های سیاسی، اقتصادی و فلسفی کارل مارکس را در ارتباط با برخی دیگر از اندیشمندان قرن بیستم همچون هگل، موریس داب، لوچو كولتی، یان ستیدمن و... مورد نقد و بررسی قرار داده...
نقش اتحادیه‌های تجاری، جوامع مدنی و رسانه‌ها در معرفی فساد مالی مارک مک کورد در این مقاله، تجربیات کشورهای اسلواکی، آذربایجان، فلیپین، اوکراین، برزیل و رومانی در مبارزه با فساد مالی تشریح شده است. این نوشته همچنین شامل این نتیجه گیری نیز هست که کشورها برای کاهش فساد مالی...
نهادهای تجاری و اصلاحات دموکراتیک جان سولیوان تجربه در کشورهایی که در مسیر اصلاحات هستند، نشان می دهد که اصلاح اقتصادی بدون حمایت نهادهای تجاری که نقش حامی اصلاحات را دارند، انجام پذیر نیست. در این نوشته با بررسی نقش این نهادها تشریح شده که تمام...
نگاهی به اقتصاد فمینیستی لیلا مصلح نرخ مشارکت زنان در اقتصاد به عنوان یکی از شاخص های توسعه محسوب می شود. در این مقاله میزان حضور زنان در اقتصاد ایران و خاورمیانه بررسی شده است. نویسنده همچنین با اشاره به پیدایش تعاریف فمینیستی از...
هِدر بروک: نبرد من برای نشان دادن فساد دولتی هِدر بروک، خبرنگار، می‌گوید رهبران ما باید جوابگو باشند. بروک کسی است که در سال ۲۰۰۹ هزینه‌های مجلس بریتانیا را کشف کرد که منجر به یک رسوایی سیاسی گسترده شد. او ما را تشویق می‌کند تا با استفاده از...
پول شویی و راه های مبارزه با آن عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی سوال اساسی اين کتاب این است كه چرا جرم پول شويی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسيعی كه اين عمل بر اقتصاد كشورها می گذارد، باعث توجه زياد دولت‌ها به اين امر گشته است. اثرات مستقيم و غير...
پژوهشنامه فساد اداری؛ زمینه ها و راهبردها حسن عابدی جعفری، سعید پورزندی، عزت الله سام آرام، مهرناز امین آقایی، مهدی خلفخانی، محمد علی مشفق، اصغر احمدی، عبد الحسین ضمیری، رضا نصیری حامد  این پژوهشنامه که از سوی گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی ارائه شده متشکل است از مجموعه ای از مقالات و در پی آن است تا اطلاعاتی را در زمینه نقش فرهنگ در کاهش فساد در جامعه فراهم کند.
پیامدهای تحریم های اقتصادی در صنعت نفت و گاز ایران پرویز مینا در این نوشتار، نویسنده به تاثیر تحریم های اقتصادی در تولیدات نفتی و گازی می پردازد و به این نکته اشاره می کند که با توجه به کمبود امکانات مالی و تخصصی داخلی و تحریم های بین المللی تا چه اندازه این...
پیامدهای خصوصی سازی صنایع ایران بر جهانی شدن اقتصاد محمدحسن فطرس، اصغر مبارک با بهره گیری از شاخص جهانی شدن اقتصاد، این نوشتار به بررسی پیامدهای خصوصی سازی صنایع بزرگ بر جهانی شدن اقتصاد می پردازد. همچنین، پیامدهای خصوصی شدن مالکیت صنایع با کدهای دو رقمی را بر روی شاخص جهانی...
چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد مالی دبلیو پااتی افوسو-اماه ابزارهای حقوقی مبارزه با فساد در کشورهای مختلف متفاوت است. کشورها عموما ابزارهایی را به کار می گیرند که با شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ، شان متناسب تر باشد. برخی کشورها به طور غیر مستقیم...
چرا خاورمیانه از نظر اقتصادی توسعه نیافته است؟ تیمور کوران بررسی دلایل و چرایی عقب ماندگی خاورمیانه و به طور خاص نهادهای خاورمیانه ای ویژه، از جمله نهادهایی كه ریشه در مذهب غالب منطقه (اسلام) دارند، موضوع مورد بحث نویسنده است؛ نهادهایی كه در این مقاله به...
چرا روشنفکران با سرمایه داری مخالفت می‌ورزند؟ رابرت نوزیک این مقاله به دلایل مخالفت روشنفکران با سرمایه داری می پردازد.
چرا نیروهای ضد بازار آزاد تقویت شده اند؟ مسوولیت ها و انتقاد از خود مقاله ای از سلسه مقالات بازگشت چپ به آمریکای لاتین و آینده اصلاحات، که در آن نویسنده تشریح می کند در اختیار گرفتن قدرت توسط نیروهای چپ در آمریکای لاتین لزوما به معنای شکست اقتصاد آزاد نیست، چرا که...
چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، تهیه شده توسط صندوق بین‌المللی پول، آمار مربوط به شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان ارائه شده است. این منبع تنها به زبان انگلیسی است.
چشم‌انداز اقتصادی منطقه ۲۰۱۴: خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه، تهیه شده توسط صندوق بین‌المللی پول، آمار مربوط به شاخص‌های اقتصادی کشور‌ها در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، ارائه شده است. به گزارش صندوق بین‎المللی پول، در...
چگونه گیاهی سمی را به تجارتی پرسود تبدیل کردم به بایِکو خوش آمدید، جامعه‌ای درکنار رودخانه در ایکوردو، لاگوس- یک نمونه از چندین جامعه‌ی کنار رودخانه‌ای در سراسر نیجریه، جوامعی که آبراه‌هایشان به یک علف هرز آبی تهاجمی آلوده شده. جوامعی که...
چگونه گیاهی سمی را به تجارتی پرسود تبدیل کردم به بایِکو خوش آمدید، جامعه‌ای درکنار رودخانه در ایکوردو، لاگوس- یک نمونه از چندین جامعه‌ی کنار رودخانه‌ای در سراسر نیجریه، جوامعی که آبراه‌هایشان به یک علف هرز آبی تهاجمی آلوده شده. جوامعی که...
کارآفرینی مرکز بین‌المللی تجارت خصوصی راه انداختن هر کسب و کاری حتی در بهترن زمان مناسب به شهامت نیاز دارد: شهامت خطر کردن و سرمایه را در راه یک ایده هزینه کردن؛ شهامت وارد شدن به عرصه رقابت؛ و شهامت وارد شدن به حوزه آینده‌ای ناشناخته....
کوچک شدن سفره ایرانیان به روایت آمارهای رسمی امیرهادی انواری بعد خانوار یعنی تعداد متوسط افراد در یک واحد خانواده؛ بر این اساس بعد خانوار در سال ۱۳۸۳ به۴٫۱۳ نفر، در سال ۱۳۸۴ برابر۴٫۰۹ نفر، در سال ۱۳۸۵ برابر ۴٫۰۵ نفر، در سال ۱۳۸۶ برابر ۳٫۹۵ نفر، در سال ۱۳۸۷...
گزارش انجام کسب و کار ۲۰۱۵: ایران بانک جهانی گزارش «انجام کسب و کار»، تهیه شده توسط بانک جهانی، با بررسی ۱۰ نماگر از جمله سهولت آغاز کسب‌ و کار، پرداخت مالیات و تجارت برون مرزی در ۱۸۹ کشور جهان، وضعیت هر کشور را به لحاظ محیط حقوقی و اداری کسب و...
گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۲ گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۲ در خصوص برابری جنسیتی و توسعه، با تایید این نکته که زندگی زنان در سراسر جهان به طور چشمگیری بهبود یافته است، تاکید می‌نماید که شکاف‌ها در بسیاری از حیطه‌ها هنوز باقی است. این...
گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۳ گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۳ بر مشاغل و نقش آن‌ها در توسعه تمرکز می‌کند. این گزارش تنها به زبان انگلیسی است.
گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۴ گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۴ به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه بهبود مدیریت ریسک می‌تواند به دستاوردهای بزرگی در توسعه و کاهش فقر منجر شود. این گزارش تنها به زبان انگلیسی است.
گزارش نظارت جهانی ۲۰۱۳ گزارش نظارت جهانی ۲۰۱۳، شهرنشینی را به عنوان یک نیروی موثر در کاهش فقر و پیشرفت به سمت اهداف توسعه هزاره در جهان در حال توسعه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد و بر ضرورت سرعت بخشیدن به تلاش‌ها برای...
گزارش نظارت جهانی ۲۰۱۴/۲۰۱۵ گزارش نظارت جهانی ۲۰۱۴/۲۰۱۵، با معرفی دو هدف گروه بانک جهانی یعنی پایان دادن به فقر شدید و ترویج رفاه مشترک، چالش‌های بر سر راه تحقق این اهداف را بررسی می‌کند. این منبع تنها به زبان انگلیسی است.
یاشینگ هونگ: آیا دموکراسی رشد اقتصادی را سرکوب می کند؟ اقتصاد‌دان یاشینگ هونگ، چین و هند را مقایسه می‌کند، و سوال می‌کند که چگونه حکومت خودکامه چین کمک به شکوفایی رشد اقتصاد کرده است— که منجر به یک سوال بزرگ شده است: آیا واقعا دموکراسی هند را عقب نگه...
Subscribe to اقتصاد

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

بهترین جنبه این کلاس این است که تازه، بعد از ۵۰ سال عمر، فهمیدم چه حق و حقوقی داشتم و خودم هم نمی دانستم. فوق العاده دیدم را به زندگی عوض کرد، و به همه زنان و دختران تا می توانم اطلاعات می دهم.
- ژيلا، فارغ التحصیل دوره حمایت از حقوق زنان در ایران