متون کلاسیک و جزوه های آموزشی دموکراسی

اندرو کارنگی در مشهورترین مقاله‌اش با عنوان «انجيل ثروت» (۱۸۸۹) مديریت ثروت‌ را يکی از عظيم‌ترين چالش‌های جامعه می‌داند و استدلال می‌کند که مواهب عظيم باید در راه خير مشترک و عمومی مردم صرف شود.
ایمانوئل کانت، با بازنگری موضوع صلح جهانی، اصولی را در برابر حاکمان قرار می‌دهد که پیروی از آن‌ها، به باور وی، منتهی به استقرار صلح پایدار و ابدی در سطح جهان خواهد شد.
در این جستار تاثیرگذار، فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت خطوط کلی تکوین تکامل تاریخ به سوی مقصود غایی آن را ترسیم می‌کند. از دیدگاه کانتی، سرانجام تاریخ چیزی نخواهد بود مگر روشن‌گری بشریت در چارچوب یک نظم متحدالشکل و واحد جهانی مبتنی بر جمهوریت.
برنامه آموزشی بنیادهای دموکراسی، تهیه شده توسط مرکز آموزش شهروندی، با بررسی نقش اقتدار، حریم خصوصی، مسؤولیت و عدالت در دموکراسی به دانش‌آموزان کمک می‌­کند تا درک درستی از مفاهیم بنیادین سیاست و حکومت دموکراتیک داشته باشند.
سخنرانی گتیزبرگ، یکی از به یاد ماندی‌ترین سخنرانی‌های تاریخ آمریکا، اصولی را که بر ایالات متحده بر مبنای آن تشکیل یافته را در خود خلاصه کرد و جنگ داخلی را در بستر تلاشی برای آزادی و تساوی برای همگان قرار داد.
در سال ١٨٨٣، در حالی که مجسمه استقلال آمریکا در حال ساختن بود، از شاعری به نام اما لازاروس (١٨٤٩ – ١٨٨٧) خواسته شد تا برای جمع‌آوری ساخت این مجسمه در شهر نیویورک مطلبی بنویسد تا به مزایده گذاشته شود.
در این قطعه منتخب از مجموعه سخنرانی‌های جمع‌آوری شده ویلسون، او از افراد عادی به عنوان «یک نیروی پویا که سطح جامعه را ارتقا می‌بخشد» تحسین به عمل می‌آورد.
در این سخنرانی، که در سال ١٩٦٣ در برلین غربی ایراد شد، جان اف کندی (١٩١٧– ١٩٦٣) رئیس جمهور آمریکایی حمایت ایالات متحده را از آلمان غربی اعلام داشت.
ریگان به انقلاب نوپای اطلاعاتی به عنوان یک وسیله بالقوه برای پیشرفت و توسعه اقتصادی اشاره کرد، ولی اخطار داد: «پیشرفت امری نیست که از پیش مقرر شده باشد. کلید آن آزادی است – آزادی اندیشه، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات.»
توانا دفاع فصیحانه زنگر را که طی آن از هیات منصفه دعوت می کند تا از «آزادی افشا و آزادی مخالفت با قدرت دلخواهانه... از طریق بیان و نگارش حقیقت» حفاظت کند به فارسی ترجمه کرده است.
در این «رساله» آدامز نقش تاریخی قوانین شرعی و فئودال را به عنوان خاکریزهای ظلم و ستم روحانی و سکولار مورد ارزیابی قرار داد.
سخنرانی ترومن مسیر سیاست خارجی آمریکا را طی دهه‌های آتی خلاصه نمود و بر انگیزه آمریکا در تضمین گسترش آزادی و دموکراسی در سطح جهان تاکید کرد.
«عقل سلیم»، جزوه ای که در سال ١٧٧٦ در آغاز انقلاب آمریکا منتشر شد، ضرورت فوری استقلال آمریکا را به صورت مشخص و بی پرده اعلام داشت.
منشور «وضع آزادی دینی در ویرجینیا» به محکی برای سنجش آزادی مذهبی تبدیل شده است و در احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا، از جمله تصمیمات دیوان عالی، مورد استناد قرار می‌گیرد.
این متن، گزیده‌ای از کتاب والدن اثر هنری دیوید ثورو است، کتابی درباره دوران تنهایی نویسنده در اطراف دریاچه والدن ماساچوست.
این نوشته، ترجمه کامل مقاله «نافرمانی مدنی» اثر مشهور هنری دیوید ثورو است، اثری که به باور مهاتما گاندی و مارتین لو‌تر کینگ تاثیر مستقیم بر اندیشه‌های آنان درباره مبارزه بی‌خشونت داشته است.
ترجمه اختصاصی توانا از برنامه آموزشی «مرکز آموزش شهروندی»، مسؤولیت‌ها و حقوق شهروندان و اشکال مشارکت مدنی از جمله نافرمانی مدنی و نقش شهروندان در فرایند سیاسی را بررسی می‌کند.
این ترجمه اختصاصی توانا از متن "عناصر دموکراسی" تهیه شده توسط مرکز آموزش شهروندی، مفاهیم بنیادین دموکراسی در تئوری و عمل را به طور روشن توضیح می دهد.
در اين مقاله، نوشته شده در سال ١٩٩١ ميلادى (١٣٧٠ خورشيدى)، نويسندگان تعريف جديدى از دموكراسى ارائه می‌دهند و ماهیت آن را روشن می‌کنند.
اين مقاله در سال ۱۹۹۶ ميلادى (١٣٧٥ خورشيدى) نوشته شده و شرايط لازم براى افزايش امكان ماندگارى يك دموكراسى را بررسی مى كند.
در اين مقاله مربوط به سال ١٩٩٩ ميلادى (سال ١٣٧٨ خورشيدى)، آمارتيا سن تعريف واژه "دموكراسى،" مزاياى آن و پايه هاى این ايده را كه دموكراسى یک "ارزش جهانی است" تحليل مى كند.
"طبیعت دولت" بخشی منتخب است از جزوه "سی وی تاس : چارچوبی برای آموزش شهروندی"، یک جزوه آموزش شهروندی که از سوی مرکز آموزش شهروندی در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰) تدوین شده و در آمریکا و در سراسر جهان به طور گستره از آن استفاده می‌شود.
این مقاله کلاسیک، از ساموئل هانتینگتون و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، معتقد است که تغییرات متعدد در نظام های دموکراتیک بین سال های ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) شامل یک "موج سوم" دموکراتیزه نمودن می باشد (پس از "موج اول" در دهه ۱۸۲۰ (۱۲۰۰) و موج دوم پس از جنگ جهانی دوم).
این مقاله، از جوزف شومپیتر و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، تئوری جدیدی در مورد دموکراسی مطرح می کند که "اصول کلاسیک" را زیر سوال می برد.
این مقاله، از رابرت پوتنام و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، نفوذ مشارکت گسترده از سوی گروه های خصوصی داوطلب را بر سلامت نظام های دموکراتیک بررسی می کند.
این مقاله، از مانکور اولسون و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، نظریه تاثیر استبداد و دموکراسی بر توسعه اقتصادی را شرح می دهد.
این مقاله، از آدام پرژورسکی و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، از مفهوم حداقل گرا از مردم سالاری یعنی صرف انتخاب حاکمان دفاع می کند.
این مقاله، از کارول پیتمن و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، تئوری دموکراسی مشارکتی را بررسی می کند.
این مقاله، از رونالد اینگلهارت و وین بیکر و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، در مورد نتایج فرهنگی و سیاسی توسعه اقتصادی شرح می دهد.
این مقاله، از آن فیلیپس و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، کمبود نمایندگی زنان در دموکراسی ها را نشان می دهد.
این مقاله، از آمارتیا سن و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، ادعای رابطه بین استبداد و در صد بالاتر از رشد اقتصادی را زیر سوال می برد.
این مقاله، از دیوید هلد و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، بر ماهیت متغیر جامعه سیاسی در زمینه جهانی سازی تمرکز می‌کند.
این مقاله، از کورتنه یونگ و یان شاپیرو و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، روند تحول از آپارتاید تا دموکراسی در آفریقای جنوبی را شرح می دهد.
این مقاله، از بروس راست و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، معتقد است صلح بین المللی درنتیجه چند عامل به وجود می آید.
"بنیادهای دموکراسی" مفاهیم اصلی سیاست و حکومت دموکراتیک را بررسی می کند و به چهار بخش تقسیم گردیده است: اقتدار، حریم خصوصی، مسئولیت و عدالت.
این واژه نامه، تهیه شده توسط موسسه دموکراتیک ملی برای امور بین الملل (NDI) و ترجمه شده توسط توانا، تعریف و ترجمه فارسی اصطلاحات کلیدی مشارکت مدنی را به منظور انتقال مفاهیم مرکزی جامعه مدنی و حکومت ارائه می‌کند.

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

من واقعا فکر می کنم در این کلاس ها فرصت یادگیری از کلاس های سنتی بیشتر است. تمام زمان کلاس به شکل مفید استفاده می شود؛ کاملا چند رسانه است؛ برنامه بسیار منسجم و دقیقی دارد؛ تکالیف خوانده می شود و در فروم همواره فرصت هم اندیشی هست؛ استادان هر دوره هم از چهره های بسیار موثرند.
- منیژه، فارغ التحصیل دوره وبلاگ نویسی

پیوند با توانا

RSS
از اخبار جدید بر روی سایت توانا مطلع شوید
Facebook
ما را در فیس بوک دنبال کنید
Twitter
به توانا در توییتر بپیوندید
کانال توانا در یوتوب را مشاهده کنید
Google+
به توانا در گوگل پلاس بپیوندید