Search

English

آزادی به نفع توسعه است، اثر آمارتیا سن

این مقاله، از آمارتیا سن و ترجمه‌شده به فارسی توسط توانا، ادعای رابطه بین استبداد و درصد بالاتر از رشد اقتصادی را زیر سوال می‌برد. سن، فیلسوف و اقتصاددان پرنفوذ و برنده جایزه نوبل اقتصاد، رابطه بین نبود قحطی و وجود آزادی سیاسی را بررسی می‌کند.

«آزادی به نفع توسعه است» را با ترجمه آموزشکده توانا به فارسی، به رایگان دانلود کنید و بخوانید!

انتشارات بیشتر ...